استعلام های خرید گروه تجهیزات و قطعات امنیتی و نظارتی

شماره استعلام :BEHIR-114-74 گروه : تجهیزات و قطعات امنیتی و نظارتی
شرح استعلام :

دوربین مداربسته


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-77-545 گروه : تجهیزات و قطعات امنیتی و نظارتی
شرح استعلام :

آمپلی فایر 2000 وات پرقدرت،یونیت بلندگو، میکروفن با کیفیت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-185-14000202 گروه : تجهیزات و قطعات امنیتی و نظارتی
شرح استعلام :

دوربین و پهباد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-168-14000051 گروه : تجهیزات و قطعات امنیتی و نظارتی
شرح استعلام :

پلمپ کابلی فلزی جهت پلمپ کامیونهای حمل محصول کارخانه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-13-10 گروه : تجهیزات و قطعات امنیتی و نظارتی
شرح استعلام :

** خرید دوربین مدار بسته **


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-148-99 گروه : تجهیزات و قطعات امنیتی و نظارتی
شرح استعلام :

گیت تردد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-109-29100058,29100059,29100060 گروه : تجهیزات و قطعات امنیتی و نظارتی
شرح استعلام :

خرید تجهیزات بازرسی و امنیتی ( دستگاه ایکس ری)


فایل استعلام بهاء :