استعلام های خرید گروه تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه

شماره استعلام :BHMD-417-915 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

فیلتر یونیت کمپرسور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-68-35 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

دوش چشم شور اضطراري (SAFETY SHOWER) 10عدد طبق مشخصات موجود برگه استعلام کل مبلغ صورتحساب پس از تحویل کالا درب انبار شرکت پرداخت خواهد شد .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-703-16507 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

واتر باکس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-159-98100381 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

درخواست فوم آتش نشانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-85-M3148SH گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

اجرای سیستم اعلام حریق در کارخانه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-62-980138 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

مونیتور آتش نشانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-61-980138 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

اقلام عمومی آتش نشانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-677-15982 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

اسپری دودزا SOLOA3


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-774-516 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

TOUCH, "MINIMAX SERVICE", MODEL FMZ 5000, BRANDMELDE SYSTEM, FIRE DETECTION SYSTEM, INDUSTRIESTRABE 10/12 23840 BAD OLDESLOE


فایل استعلام بهاء :