استعلام های خرید گروه تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه

شماره استعلام :KARUN-573-53000862 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

بیلر سوت آتش نشانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-572-53002472 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

دستکش تمام چرم ساق بلند


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-549-53002670 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

1قلم کپسول آتش نشانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :FIKCC-80-1400107-9990159 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

نصب و راه اندازی فایر الارم 7 پست اصلی برق و یک انبار نسوز کارخانه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-922-PHD-05511-KH گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

GAS ALERT EXTREME H2S


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :FIKCC-47-711 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

دستکش مونتاژکاری دستکش برزنتی کف چرم کلاه پارچه ای (مقنعه )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :FIKCC-45-753 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

کلاه ایمنی دستکش برزنتی کف چرم دستکش مونتاژکاری کلاه پارچه ای (مقنعه ) دستکش عایق برق دستکش جوشکاری ساق بلند دستکش تراشکاری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-671-14010159 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

سر نازل برنجی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-453-51002020 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
شرح استعلام :

خرید 6 قلم لوازم تریلر حمل نی


فایل استعلام بهاء :