استعلام های خرید گروه خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی

شماره استعلام :KPC-878-PHD-05505-KH گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

الکترو موتور فن کندانسور اروپائی مارک SIEMENS طبق مشخصات قید شده در تقاضا باید ارائه گردد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-509-1262 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تامین، طراحی، نصب و راه اندازی سردخانه زیر صفر مطابق با شرایط فنی پیوست جهت ارتباط با کارشناس مربوطه در خصوص موضوع انجام کار با شماره تماس 09183182474 آقای رنجبران تماس حاصل نمائید.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-240-202 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

سرویس درب شیشه ای اتومات به تعداد 15 عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-239-201 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تعمیر و سرویس آسانسور به تعداد 4 دستگاه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-238-1400-10-34202 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تست رله های حفاظتی الکتروموتورهای فشار قوی طبق فایل پیوستی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-236-1400-10-34707 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تعمير سيم پيچي و سرويس چيلر جديد شماره يک ساراول DWM COPELAND


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-150-1400-08 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

انجام تست رپليكا ، سختي سنجي و تخمين عمر باقيمانده تجهيزات توربين و بويلر واحد دو بخار نيروگاه تبريز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-162-00A08016 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

خدمات اجرایی شاهرود


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-157-00A08010 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

خدمات نصب و راه اندازی پروزژه شاهرود


فایل استعلام بهاء :