استعلام های خرید گروه خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی

شماره استعلام :IPR-23-39820401 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

لپینگ 800 ولوهای یک واحد بخار نیروگاهی به مقدار 800 اینچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-95-6450 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

انجام خدمات تعمیرات و نگهداری کمپرسورهای کمکی هوا و موتورهای دیزل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-04-98473 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تعمیر سیلندر و سرسیلندر کمپرسور بروش پوشش یا بوش انبار شادآباد جهت رویت (پس از رسیدن )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-92-SH033M گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تعمیر و سرویس دستگاه تراش افقی CNC


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-419-9747 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تعمير هيتر فشار ضعيف شماره 3 و 4 واحد دو بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شرايط خصوصي و نقشه هاي پيوست از طريق عقد قرارداد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-361-80312 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

راه اندازی دیگ بخار (بویلر)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-547-667 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تعمیر و تنظیم servo valve مدل 4ws2em10-45/75 b3t315k8cv-24 ساخت شرکت REXROTH


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-316-17310 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تعمیر و نگهداری کولر پنجره ای و اسپیلیت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-322-71127 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

راه اندازی دستگاه دیگ آب گرم(بویلر)


فایل استعلام بهاء :