استعلام های خرید گروه خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی

شماره استعلام :BEHIR-240-202 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

سرویس درب شیشه ای اتومات به تعداد 15 عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-239-201 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تعمیر و سرویس آسانسور به تعداد 4 دستگاه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-238-1400-10-34202 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تست رله های حفاظتی الکتروموتورهای فشار قوی طبق فایل پیوستی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-236-1400-10-34707 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

تعمير سيم پيچي و سرويس چيلر جديد شماره يک ساراول DWM COPELAND


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-150-1400-08 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

انجام تست رپليكا ، سختي سنجي و تخمين عمر باقيمانده تجهيزات توربين و بويلر واحد دو بخار نيروگاه تبريز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-162-00A08016 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

خدمات اجرایی شاهرود


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-157-00A08010 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

خدمات نصب و راه اندازی پروزژه شاهرود


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1430-1021 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

خرید خدمات بالانس در محل جی آر فن مطابق مشخصات پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-146-A0701 گروه : خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
شرح استعلام :

خدمات نصب و راه اندازی شبکھ کابلی و بی سیم


فایل استعلام بهاء :