استعلام های خرید گروه خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)

شماره استعلام :KPC-309-phs-95807 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت قطعات یدکی پمپ p-7507


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-295-phd-05729 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت shims جهت کوپلینگ پمپ p-7710


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-294-phs-05704 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت GAS INJ. VALVE و پوشش دهی آن به روش HVOF


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-114-14000132 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت لوله جک اصلی شیلد با بلوک طبق نقشه و آنالیز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-98-14000238 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

رولیک، پایه رولیک، بغل بند ریل و پیچ و مهره


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-91-14000238 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

رولیک ، پایه رولیک ، بغل بند و کلیورس(لقمه ای) به همراه پیچهای مربوطه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-90-14000239 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

تراورس ریل روسی با ورق 5 میل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-289-PHS-95804 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت و یا تامین THROTTLE RING کمپرسور E4-5301-4


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-54-400036 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

1- دستگاه جوش آرگون 2-ماسک جوشکاری اتوماتیک 3-کپسول خالی گاز آرگون


فایل استعلام بهاء :