استعلام های خرید گروه خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)

شماره استعلام :KARUN-201-53001744 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

کپسول خالی اکسیژن 40 لیتری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-354-14000474 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت پلیت هلالی درام سرامیکی نوار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-192-53001453 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

ساخت چهار عدد تانکر آب آشامیدنی با ظرفیت هر کدام 10840 لیتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-182-53001659 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

پایه چراغ برق 9 متری گالوانیزه با دستک یک متری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-671-PHD-05754 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

DOUBLE END STUD WITH TWO NUT


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-646-PHD-05365 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

خرید ورق گالوانیزه موج دار با ابعاد و متریال مندرج در تقاضای پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-643-phs-05752 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

cap screw , washer , gasket ,....


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-154-7-1400-907-185 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

آگهی مناقصه عمومی بازسازی و نوسازی یک عدد چاقوی آسیاب


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-610-ES1400224 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

تراشكاري در محل شافت ايرهيتر


فایل استعلام بهاء :