استعلام های خرید گروه خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)

شماره استعلام :IPR-67-IPRE687 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

درخواست ساخت ماتریس کششی سیم و دوزه مطابق با نقشه های پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1050-17 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

خرید 4 عدد تیغه برش 21 سوراخه جهت دستگاه گیوتین مطابق مشخصات فنی فایل بارگذاری شده .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-60-971010 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

REPAIR OF REFORMED GAS WASTE HEAT BOILER E-2006


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-462-89000930 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

دستگاه اره دور کن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-93-M330SH گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

الکترود قطر های 3.2 و 4


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-714-1507 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

خرید 2 قلم الکترود


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-79-M251SH گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

قطعات یدکی دستگاه برش پلاسما


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-343-118 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

الکترود استیل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-437-15891 گروه : خدمات جوشکاری و برشکاری , ...( ساخت قطعه)
شرح استعلام :

برس کاسه ای-صفحه پولیش


فایل استعلام بهاء :