استعلام های خرید گروه خدمات حمل و نقل

شماره استعلام :IPR-185-M-ZARGAN گروه : خدمات حمل و نقل
شرح استعلام :

حمل یک دستگاه روتور HP از اهواز به کرج به وزن 10 تن حمل یک دستگاه روتور LP از اهواز به کرج به وزن 20 تن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-172-IPR211 گروه : خدمات حمل و نقل
شرح استعلام :

حمل یک دستگاه ترانس با بوژی مطابق با مشخصات پیوست از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به عسلویه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-168-M1180 گروه : خدمات حمل و نقل
شرح استعلام :

کمرشکن 11 محور جهت حمل یکدستگاه روتور LP رامین اهواز از مبدا کرج به مقصد اهواز بیمه 250 میلیارد ریال


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-114-MIGT-M001 گروه : خدمات حمل و نقل
شرح استعلام :

مناقصه حمل و نقل کالا سنگین (توربین گازی)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-155-E512 گروه : خدمات حمل و نقل
شرح استعلام :

کمرشکن جهت حمل ترانس شیراز از کرج


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-154-E512 گروه : خدمات حمل و نقل
شرح استعلام :

کمرشکن جهت حمل یکدستگاه ترانس به وزن 40 تن/طول 3 متر/عرض 3 متر/ارتفاع 4/30 متر/ از مبدا کرج به مقصد شیراز به همراه تخلیه در مقصد و نصب شوک متر از مبدا تا مقصد برروی ترانس بیمه : 100 میلیارد ریال


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-34-E211 گروه : خدمات حمل و نقل
شرح استعلام :

درخواست بوژی بابت حمل یک دستگاه ترانس به وزن 201 تن به مقصد عسلویه، پارس جنوبی


فایل استعلام بهاء :