استعلام های خرید گروه خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی

شماره استعلام :ABYCC-06-02 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

شیر ویفری گیربکسی "3


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-955-PHS-85336-KH گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

ساخت دو قلم مش استنلس مطابق با شرح درخواست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-844-phs-05762 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

ساخت شش آیتم انواع گسکت مطابق با نقشه های پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-839-PHD-05750 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

ساخت چهار قلم درام مطابق با نقشه ها و اطلاعات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-838-PHD-05758 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

ساخت درام هرزگرد مطابق با نقشه ها و اطلاعات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-754-PHD-95460 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

نقشه برداری- تامین و تعویض تیوب بویلر شماره 5 واحد LPG


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-747-phs-85336 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

ساخت دو قلم مش استنلس مطابق با شرح درخواست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-472-PHD-55169 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

ساخت پکیج اسیدواش مطابق با مشخصات مندرج در تقاضا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-99-1400-08-34504 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

خدمات لايه روبي، پاکسازي، تست هاي غيرمخرب و شناسايي مواضع نشتي و کاهش ضخامت ورق هاي کف مخزن شماره يک گازوييل نيروگاه صوفيان


فایل استعلام بهاء :