استعلام های خرید گروه خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی

شماره استعلام :KPC-472-PHD-55169 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

ساخت پکیج اسیدواش مطابق با مشخصات مندرج در تقاضا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-99-1400-08-34504 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

خدمات لايه روبي، پاکسازي، تست هاي غيرمخرب و شناسايي مواضع نشتي و کاهش ضخامت ورق هاي کف مخزن شماره يک گازوييل نيروگاه صوفيان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-92-45 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

روان کننده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-270-PHD-05710 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

ساخت شاهین انتقال توربین مطابق با نقشه های پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-263-PHD-95733 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

ساخت قطعات یدکی پالس ژنراتور کمپرسور E4-5301


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-262-phd-05707 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

ساخت و تامین shims جهت کوپلینگ E10-874


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-261-PHD-05705 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

ساخت SHIMS جهت پمپ P-7702


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-695-1749 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

جت هیتر موشکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-152-99-08 گروه : خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
شرح استعلام :

مناقصه اقلام پایپینگ دارای پوشش PTFEو PFA


فایل استعلام بهاء :