استعلام های خرید گروه ساختمان و تأسیسات

شماره استعلام :BHMD-662-991129 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

مصارف پروژه عمرانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-253-1 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تعميرات اساسي سل 5 برج خنك كن بتني رديف 5 فاز 3


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-648-991113 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تعیین پیمانکار تاسیسات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-640-2010 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

کفپوش بتنی ترافیکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-632-616 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

منبع انبساط 1500 لیتری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-605-1384 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

قطعات بویلر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-596-990730-1 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

فن سانتریفیوژ بکوارد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-593-990725 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

چوب روسی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-589-990725-2 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

لوله و اتصالات گالوانیزه


فایل استعلام بهاء :