استعلام های خرید گروه ساختمان و تأسیسات

شماره استعلام :KARUN-153-7-1400-907-145 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

آگهی مناقصه عمومی خرید و نصب 850 متر دیوار پیش ساخته


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-602-lpo-3806 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

خرید وال کریت (بلوک سیمانی)به همراه چسب و مش طبق ابعاد واندازهای تقاضای پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1455-1707 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

خرید آجر نسوز طبق مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-470-PHS-65314 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تامین قطعات یدکی کولرهای اسپلیت و پنجره ای مطابق با مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1451-1656 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

الوار چوبي جهت داربست فلزي بطول 6 متر و عرض 30 سانتيمتر و ضخامت 60 میلیمتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-155-A0805-03 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

لوله پلی اتیلن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-147-A07027 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

خرید لوله پلی اتیلن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-421-PHS-05027 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تامین قطعات دستگاه ICE CUBE MAKER مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-77-5345 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

کمپرسور 5 اسب کوپلند مطابق پلاک


فایل استعلام بهاء :