استعلام های خرید گروه ساختمان و تأسیسات

شماره استعلام :ZPGM-198-1401-8 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

کپسول گاز فریون


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-192-1000-3 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

قفل درب کانتینر محفظه ژنراتور مطابق عکس پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-191-1000-2 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

کولرگازی پنجره ای 18000 مارک BOSCH یا برند مشابه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-906-14010354 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

بوشن و درپوش 3/4 اینچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-863-14010354 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

بوشن و درپوش 3/4 اینچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-860-14010353 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

فلنج جوشی 3 اینچ و واشر لاستیکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-803-14010353 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

فلنج جوشی 3 اینچ به همراه واشر لاستیکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :FIKCC-106-879 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

100 عدد الوار(تخته زیر پائی)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-520-53002663 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

پودر و رزین پایه سیمان


فایل استعلام بهاء :