استعلام های خرید گروه ساختمان و تأسیسات

شماره استعلام :REY-70-28564jvk گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تعمیرات اساسی موتورخانه های شرکت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-414-980716 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

اصلاح ونوسازی 6 دستگاه هواساز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-719-16554 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

سرامیک - کاشی - سیمان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-409-706 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

ساخت پارتیشن شیشه ای + در و پنجره


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-66-033 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

سرامیک 30*30 طبق مشخصات در فایل استعلام بها 600متر کاشی درجه یک 30*90 طبق مشخصات در فایل استعلام بها 1300 متر کل مبلغ فاکتور پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-717-16554 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

سرامیک - سیمان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-401-98617 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تخریب دیوار و سرامیک و آجر چینی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-400-98617 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

اجرای نمای ساختمان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-702-16426 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

شیر فلکه-شیرگازی


فایل استعلام بهاء :