استعلام های خرید گروه ساختمان و تأسیسات

شماره استعلام :BSTN-1056-493 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

خرید خدمات مشاوره جهت بررسی علت تخریب ، عیب یابی ورفع مشکلات سازه بتنی برجهای خنک کن و ارائه طرح ونقشه عملیاتی جهت ترمیم سل 7 برج خنک کن واحد دو .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-547-9903221 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

چوب روسی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-98-039 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تعمیر کولر اسپلیت های گازی شرکت طبق شرح خدمات پیوست کل مبلغ فاکتور پس از تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت می گردد. گارانتی تعمیر دستگاهها باید به مدت 15روز پس از تعمیر باشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-529-9902151 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

سانتریفیوژ واگزاست فن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-510-95293 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

حفاری و لوله کشی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-509-94724 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تعمیر بویلر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-204-34783770 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

کارشناس مربوطه مهندس صیدی 09187027191


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-455-920 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

خرید و اجرای لوله کشی ( فرم و نقشه پیوست )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-450-912 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

اجرای شاور تست ( تست نفوذ آب )


فایل استعلام بهاء :