استعلام های خرید گروه ساختمان و تأسیسات

شماره استعلام :BHMD-16-1284 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

کنتور آب 3/4 اینچ آب گرم 90 درجه 16 بار کنتور آب 3/4 اینچ آب گرم 50 درجه 16 بار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-523-1146 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

بازسازي ساختمان آذرآب انبار سيكل تركيبي جهت اتاق روانكاري (طبق پیوست)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-12-1062 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

کولر گازی ایستاده 48000 تکفاز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-11-1028 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

گرماتاب مدل 50UT


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-07-1005 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

اجرای بتن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-06-1004 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

خرید و اجرای پارتیشن شیشه ای


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-04-1002 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

اجرای سقف ساندویچ پنل سالن تولید


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-03-1001 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

خرید ساندویچ پنل سقفی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :YPGM-23-1229ر95 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

يونيت هيتر آب گرم HUH-٥٠-9 شماره درخواست انبار : 951020


فایل استعلام بهاء :