استعلام های خرید گروه ساختمان و تأسیسات

شماره استعلام :BSTN-61-8 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

حفاری و لوله گذاری به طول 1500 متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-114-32171 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

قوطي فولادي 20*40 ميليمتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-10-30856 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

سيمان آلماكست به مقدار 4000 كيلوگرم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-66-2890 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

مالچ رنگي ارگانيك


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-04-3690 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

این استعلام صرفا حهت آموزش سامانه است و تستی است.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-25-15941 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

دمونتاژ قفسه های فلزی انبار نیروگاه سیکل ترکیبی در دو طبقه و انتقال و مونتاژ در نیروگاه بخار در دو طبقه با سیستم پلکانی و نرده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-09-1594 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

فراخوان پیمانکار واجد صلاحیت جهت قفسه بندی


فایل استعلام بهاء :