استعلام های خرید گروه ساختمان و تأسیسات

شماره استعلام :GPGM-271-15695 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

دستکش-نوار چب -نوار تفلون


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-258-12332 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

رفع نشتی آب باران از محل نصب هودهای آزمايشگاه در سقف ساختمان UYG


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-255-18124 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تعويض ورق ناودان پوسيده شده کانتين


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-254-18124 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تعويض ورق ناودان پوسيده شده کانتين


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-253-13479 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

تعمير و ترميم محل ترکيدگی لوله درين واقع در منهول شماره 18 جنب پل خروجی شاقاجی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-315-1108 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

اجرای سنگ کاری گرانیت کف سالن 5000متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-314-1107 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

اجرای سنگ کاری گرانیت کف سالن به متراژ5000 متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-237-15677 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

لوازم پلمیری و لوله کشی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-235-15528 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

بادگیر -چکمه


فایل استعلام بهاء :