استعلام های خرید گروه ساختمان و تأسیسات

شماره استعلام :GPGM-185-15573 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

دستکش ضد اسید


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-567-1922 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

خرید لوله 1/4 اینچ بدون درز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-175-15519 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

لوله و اتصالات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-174-15528 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

بادگیر و چکمه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-167-15550 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

چسب اهن-خمیر بلوچک-نوار چسب


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-295-1003 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

خرید و اجرای دیوار کوب ساختمان اداری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-124-14912 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

پلاستیک عرض دومتری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-541-1736 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

خرید سیمان نسوز ARCAST 150 و سیمان نسوز ایر فکست 22


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-93-1026 گروه : ساختمان و تأسیسات
شرح استعلام :

خرید و نصب درب اتوماتیک شیشه ای


فایل استعلام بهاء :