استعلام های خرید گروه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

شماره استعلام :NEKA-618-64379 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت اکسپنشن جوینت DN=1600مطابق با شرایط خصوصی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-617-64623 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

تامین و نصب و راه اندازی كندانسور چيلر شماره یک نيروگاه شهید سلیمی نکا مطابق با شرایط خصوصی پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-616-64218 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

پمپ وکیوم مطابق با شرایط خصوصی پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-391-ES400-059 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت لوله فسفر برنز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-244-PHS-96390 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت و تامین 2000 عدد فین تیوب طبق مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-374-ES400-047 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت پروانه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-135-غدیر 4 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

Continues Emission Monitoring System (CEMS)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1283-04 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

خرید 5 ست کلاچ ژونگستروم "برند هنسن"


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-614-56301 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت لوله محافظ شفت پمپ آب دریا مطابق با شرایط خصوصی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :