استعلام های خرید گروه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

شماره استعلام :BHMD-749-868 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

پمپ کارواش 400 بار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-98-31 سفتی والو گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

سفتی والو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-746-908 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ژنراتور کامینز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-651-62448 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت محور هاي وزل بزرگ مطابق با شرایط خصوصی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-650-61265 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت آند فداشونده كندانسور اصلي نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق با شرایط خصوصی پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-649-65078 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت آند کولر آب سرویس نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق با شرایط خصوصی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :LPGM-68-42 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

خرید پره فایبر گلاس برج


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-56-212 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

فن سانتریفوژ تک فاز دوبل شاسی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-647-66130 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت 6 عدد HUB کلددرین واحد بخارنيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق با شرایط خصوصی پیوست


فایل استعلام بهاء :