استعلام های خرید گروه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

شماره استعلام :TPC-13-14000153 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

taii pulley و head pulley


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-12-14000138 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

شفت و دیسک پمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-11-14000133 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت کیسینگ پمپ(حلزون)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-217-268 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

گان مشعل (شفت مشعل گاز)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-455-ES400-104 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت پوسته گيربكس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-454-ES400-103 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت اكسپنشن جوينت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-451-ES400-085 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت شين الكتروموتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-371-1515 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

نخ پیچی المان کارتریج فیلتر های آزمایشگاه کارشناس مربوطه آقای مهندی غفاری شماره تماس 09183111295


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-438-ES400-085 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت شين الكتروموتور


فایل استعلام بهاء :