استعلام های خرید گروه سازه و سیویل

شماره استعلام :RAMP-330-400ES018 گروه : سازه و سیویل
شرح استعلام :

تامين بتن آماده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-328-400ES016 گروه : سازه و سیویل
شرح استعلام :

تامين جدول بتني


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-38-A0925 گروه : سازه و سیویل
شرح استعلام :

تجدید استعلام خرید خدمات مشاوره پروژه ساخت ساختمان اداری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-30-A0925 گروه : سازه و سیویل
شرح استعلام :

انتخاب مشاور ساخت ساختمان ادرای


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-97-99-073 گروه : سازه و سیویل
شرح استعلام :

پروژه محوطه سازي فاز 2 پاركينگ داخلي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-130-LPO-02615 گروه : سازه و سیویل
شرح استعلام :

خرید ساندویچ پنل طبق مشخصات اعلامی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-128-LPO-03197 گروه : سازه و سیویل
شرح استعلام :

خرید ساندویچ پنل سقفی طبق مشخصات اعلامی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-127-LPO-01667 گروه : سازه و سیویل
شرح استعلام :

خرید ساندویچ پنل سقفی و دیواری مطابق با مشخصات اعلامی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-580-90701 گروه : سازه و سیویل
شرح استعلام :

استراکچر جرثقیل


فایل استعلام بهاء :