استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :ZPGM-42-1400-02 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید خدمات کارکنان شرکتی (تامین نیرو)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-135-86 گروه : سایر
شرح استعلام :

اسپری PENETRANT ZL 60


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-161-reyjk85 گروه : سایر
شرح استعلام :

استعلام خرید مواد اپوکسی و انجام خدمات کفسازی و کفپوش اپوکسی انبار این شرکت به متراژ حدو د1300 متر مربع


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-294-99-226 گروه : سایر
شرح استعلام :

تامين شيلنگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-292-99-224 گروه : سایر
شرح استعلام :

تامين يونيت كنترل سرعت ديزل ژنراتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-291-99-223 گروه : سایر
شرح استعلام :

سرويس تپ چنجر ترانسفورماتور Type: 6BTO1


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-290-99-222 گروه : سایر
شرح استعلام :

تعميرات اساسي ترانسفورماتور واحد 6


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1268-2803 گروه : سایر
شرح استعلام :

فیلتر طبق مشخصات درخواستی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-346-99300053 گروه : سایر
شرح استعلام :

قطعات مورد نیاز رنگ و پوشش درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید آقای صفائی 09183129691 آقای مهندس غفاری 09183111295


فایل استعلام بهاء :