استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :MIGT-107-SH251M گروه : سایر
شرح استعلام :

باطری های 12 ولت UPS - خشک در آمپرهای مختلف


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-106-MIGT271M گروه : سایر
شرح استعلام :

فیلتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-881-1435 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید یکدستگاه آنالایزر دود / ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-105-SH146M گروه : سایر
شرح استعلام :

Hexagon Socket Head Screw


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-198-97100419 گروه : سایر
شرح استعلام :

اکسپنش جوینت مهندس فنی پرویزی 09188114917


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-451-912 گروه : سایر
شرح استعلام :

مزایده فروش دستگاه هواساز (مستعمل )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-875-452J گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید والو و شیرآلات (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-871-452E گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید فیلتر (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-104-22222 گروه : سایر
شرح استعلام :

Brazing filler


فایل استعلام بهاء :