استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :NEKA-663-67765 گروه : سایر
شرح استعلام :

تأمين فيلتر كيسه¬اي سيستم هواي ورودي كمپرسور واحد دو گازي نيروگاه نكا مطابق با شرایط خصوصی پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-662-2271 گروه : سایر
شرح استعلام :

انجام نفسیر فیلم رادیوگرافی بویلر نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرایط خصوصی پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-661-2270 گروه : سایر
شرح استعلام :

انجام عملیات رادیوگرافی بویلر نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق با شرايط خصوصي پيوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1476-1309 گروه : سایر
شرح استعلام :

خدمات تعمیر 6 عدد سیفتی والو (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-272-14000401 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید چسب ضد سایش و حریق برند CYCLO


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEGIN-07-n07 گروه : سایر
شرح استعلام :

لکوموتیو معدنی دیزلی 7.5 و 5.5 تن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-270-14000103 گروه : سایر
شرح استعلام :

تجدید دومین بار استعلام چمن مصنوعی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-269-14000336 گروه : سایر
شرح استعلام :

تجدید دومین بار استعلام کمد بایگانی ریلی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-268-14000457 گروه : سایر
شرح استعلام :

کمپرسور شارژ کپسول رسپراتور


فایل استعلام بهاء :