استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :BSTN-41-1 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید 726 دست لباس کار ایمنی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-40-91 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید 17 قلم قطعات یدکی پمپ "RIVA" مطابق مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-39-79 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید 33 ردیف قطعات یدکی پمپ، برند SIHI ایتالیا مطابق مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-106-3605 گروه : سایر
شرح استعلام :

عمليات رابرلاينينگ مخازن رزين هاي آنيوني و كاتيوني تصفيه خانه نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شرايط خصوصي و نقشه هاي پيوست از طريق عقد قرارداد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-105-3604 گروه : سایر
شرح استعلام :

رابرلاينينگ مخزن ماسل فيلتر اصلي سمت شرق واحد 4 بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرایط خصوصی پیوست از طريق عقد قرارداد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-104-3603 گروه : سایر
شرح استعلام :

نصب و سايزينگ رينگ كمكي پمپ آب دريا 3VC12D010 واحد 3 بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شراط خصوصي پيوست از طريق عقد قرارداد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-102-32194 گروه : سایر
شرح استعلام :

واشر آببندي گامبيت به ضخامت 3 ميل PARA GAMBIT GASKET SHIT


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-119-3339 گروه : سایر
شرح استعلام :

استعلام خرید پمپ دنده ای وپمپ وکیوم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-96-3608 گروه : سایر
شرح استعلام :

تعويض ديواره اواپراتور واحد 3 بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شزايط خصوصي و نقشه هاي پيوست ار طريق عقد قرارداد.


فایل استعلام بهاء :