استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :TPC-176-14000352 گروه : سایر
شرح استعلام :

تامین نیروی انسانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-05-34294 گروه : سایر
شرح استعلام :

داربست بندی در نیروگاه تبریز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-160-25104487-92 گروه : سایر
شرح استعلام :

انواع اسپری برند مگنا فلکس اصلی طبق فایل پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-175-14000356 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید دستگاه رزوه رولینگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-444-140010417 گروه : سایر
شرح استعلام :

مسباره کارشناس مربوطه آقای صفائی 09183129691


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-770-1485 گروه : سایر
شرح استعلام :

پکیج زمینی شوفاژ کار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-182-K007 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید یک دستگاه ژنراتور گازی نو با توان حدودی 1 مگاوات ( 1000 کاوا)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-769-1504 گروه : سایر
شرح استعلام :

کانتر گرم سپرهیت ایستاده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-768-1504 گروه : سایر
شرح استعلام :

اره موتوری وعلف زن


فایل استعلام بهاء :