استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :MTPP-442-140010222 گروه : سایر
شرح استعلام :

ورق استیل 316 درخواست کننده اداره بویلر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-239-231 گروه : سایر
شرح استعلام :

اسکن و مدل سازی استاب شفت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-187-098 گروه : سایر
شرح استعلام :

انواع لاستیک طبق شرح مشخصات و سایز پیوست در برگه استعلام بها جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی تماس حاصل فرمائید .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-173-14000358 گروه : سایر
شرح استعلام :

تابلو برق


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-180-B013 گروه : سایر
شرح استعلام :

1 ورق N155 ابعاد 2600x480x6.35میلیمتر 5 شیت 2 ورق N155 ابعاد 3300x520x12.7میلیمتر 5 شیت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-441-140010392 گروه : سایر
شرح استعلام :

لاستیک فرشی درخواست کننده اداره انبار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-439-140010365 گروه : سایر
شرح استعلام :

روغن بهران هیدرولیک 32 درخواست کننده اداره توربین


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-438-140010394 گروه : سایر
شرح استعلام :

بلبرینگ درخواست کننده اداره انبار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-437-140010394 گروه : سایر
شرح استعلام :

روغن ایرانول در خواست کننده اداره انبار


فایل استعلام بهاء :