استعلام های خرید گروه عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست

شماره استعلام :REY-125-1581 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

انجام خدمات عایق کاری قسمت های مختلف توربین


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-86-OX872863 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

اکسید آلومینیوم مش 180 قهوه ای تری باخر اتریش


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-73-PHS95732 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

ساخت دو قلم PACKING مطابق با اطلاعات فنی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-104-rey1581 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

انجام خدمات عایقکاری قسمتهای مختلف


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-45-002HamEx گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

سیمان نسوز - لزوما درخواست ارسالی جهت برآوردقیمت میباشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-13-09 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

پشم سنگ ( عايق حرارتي )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-37-M310 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

اکسید آلومینیوم مش 180 قهوه ای تری باخر اتریش


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-968-9910 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

خرید انجام خدمات سند بلاست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-523-55195 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

اكسيد الومنيوم تجارتي 3تن


فایل استعلام بهاء :