استعلام های خرید گروه عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست

شماره استعلام :REY-169-1400-1603 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

عایقکاری قسمت های مختلف واحدهای تولید انرژی نیروگاه برق ری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-207-167 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

اکسید الومینیوم مش 120 سفید


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-144-95 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

پودر فیوزد آلومینا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-203-M101 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

اکسید آلومینیوم مش 180 قهوه ای


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-282-99-215 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

تامين بتن عايقكاري


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-184-2115 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

اکسید الومینیوم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-181-san100 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

خرید 1500 کیلوگرم اکسید آلومینیوم مش 120 خارجی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-108-74 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

فیوزد آلومینا سند بلاست مش 54 یا 60


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-164-E1722 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

اکسید آلومینیوم مش 180 سفید برند خارجی


فایل استعلام بهاء :