استعلام های خرید گروه عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست

شماره استعلام :NEKA-492-48679 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

پشم سنگ پتويي 1400مترمربع


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-470-98101431 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

چسب ماستیک 22


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-102-SH211M گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

پودر ترمال اسپری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-473-51007 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

سيمان نسوز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-472-510061 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

اجر نسوز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-452-51206 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

پشم سنگ پتويي 50ميلي متر 500مترمربع


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-451-51205 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

پشم سنگ 100ميلي متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-450-51006 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

سيمان واجر نسوز وسيمان رويه توربين


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-448-52254 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

اكسيد الومينيوم مقدار 3تن


فایل استعلام بهاء :