استعلام های خرید گروه غذا و خوراکی

شماره استعلام :RAMP-341-1 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

خريد مواد اوليه غذايي ، ظروف يكبار مصرف و ساير ملزومات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1049-43 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

خرید 3000 کیلو گرم برنج ایرانی درجه یک ( طارم هاشمی )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-67-034 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

چاي‌ 500گرمي‌ برند جهان معمولی ( بدون عطر) 400 کیلو قند كلوخه - خرد شده ( بسته بندی یک کیلویی ) 200 کیلو کل مبلغ صورتحساب پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان پرداخت خواهد شد .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-607-16308 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

قند حبه ای ( شکسته )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-548-16210 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

تن ماهی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-505-16164 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

چای خشک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-461-16105 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

قند حبه ای


فایل استعلام بهاء :