استعلام های خرید گروه قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن

شماره استعلام :AEPG-49-j-07-1400 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

کوپلینگ ترنینگیر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-652-phs-05745 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت flexible hose طبق نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-224-15 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

تسمه نخدار (پلی کرد نمره 10ایتالیا به طول 36.5 متر و 50سانت مدار بسته


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-635-PHD-05739 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

رابر درزگیر فضای بین پایه های تعمیراتی مخزن NONVAPOR CAP


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-313-14000495 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

رابر21 میلیمتر فیلتر پرس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-123-54000663 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

یک قلم لاستیک کوپلینگ 10 پر شماره 240


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-219-14000432 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

لاستیکی پرده دیافراگم فیس پمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-444-PHD-05047-KH گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

خرید گسکت JOINTING COMPRESSED NON ASBESED


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-348-phs-85144 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت و یا تامین u gasket مطابق با نقشه و دیتاهای پیوست ا


فایل استعلام بهاء :