استعلام های خرید گروه قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن

شماره استعلام :KPC-348-phs-85144 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت و یا تامین u gasket مطابق با نقشه و دیتاهای پیوست ا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-346-PHD-55519 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت FLEXIBLE HOSE مطابق با نقشه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-341-PHS-95508 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

خرید 300 متر BELT CONVEYOR طبق مشخصات تقاضا در پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-316-PHD-65227 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت EXPANSION JOINT


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-154-6634 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

اکسپنشن چند لایه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-85-5399 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

لرزه گیر فلزی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-81-5368 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

لرزه گیر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-09-14000116 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

اسلیو پینچ ولو فوتاسیون سایز6اینچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-378-ES400-046 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

تامين شيلنگ


فایل استعلام بهاء :