استعلام های خرید گروه قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن

شماره استعلام :TPC-09-14000116 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

اسلیو پینچ ولو فوتاسیون سایز6اینچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-378-ES400-046 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

تامين شيلنگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-324-400ES013 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

تامين اورينگ متري


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-322-400ES011 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

تامين شيلنگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-236-PHD-95765 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت دیافراگم مربوط به سولنوئید ولوهای سیستم AIR MAZE بوستر کمپرسور طبق نقشه پیوست و نمونه ارسالی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-302-99-233 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

تامين اورينگ متري


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-227-phs-95399 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت و یا خرید 4 قلم انواع لاستیک آب بند


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-226-PHS95776 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

خرید و یا ساخت سه قلم انواع آب بند ( V-RING , COMPACT SEAL )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-224-PHS-95792 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

خرید و یا ساخت یک قلم OIL SEAL


فایل استعلام بهاء :