استعلام های خرید گروه قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن

شماره استعلام :KPC-72-PHS95731 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت یک قلم دیافراگم مربوط به کنترل ولو FV-30021


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-71-PHD95730 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت یک قلم لاستیک آب بند مطابق با نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-46-003join گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

اکسپنشن جوینت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-506-36188 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت 2 عدد اكسپنشن جوينت DN1400 طبق شرايط خصوصي پيوست استعلام و توضيحات برگه استعلام بها


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-869-452D گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

خرید شیم و ورق لاستیکی (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-708-16607 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ورق لاستیکی - بست سیم بکسل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-406-49800 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

seal set ابعاد 85*93/7*17 تعداد5عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-29-m217 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

فلاکسیبل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-13-m204 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

اکسپنشن جوینت


فایل استعلام بهاء :