استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات الکتریکی

شماره استعلام :KARUN-195-54990643 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

چراغ کامل ال ای دی 110 وات سقفی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-194-54000823 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید کابل خشک آلومینیوم خودنگهدار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-244-1400-10-72836 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

الکتروموتور 125 ولت DCطبق عکس پیوستی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-243-1400-10-72835 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

under voltage relay mv 125vdc


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-242-1400-10-76021 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

چراغ خیابانی 150وات-مازی نور-طبق فایل پیوستی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-681-ES1400289 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

كابل قدرت افشان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-680-ES1400288 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تامين كابل قدرت هادي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-679-ES1400287 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تامين كابل قدرت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-678-ES1400286 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تامين كابل قدرت مفتولي


فایل استعلام بهاء :