استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات الکتریکی

شماره استعلام :BSTN-837-1525 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

قطعات الکتریکی پارس فانال( طبق لیست پیوست)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-807-151 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

سرویس و احیای باطری های نیروگاه اسلام آباد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-704-16481 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

سوکت 125 امپر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-701-16576 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

کلید سلکتوری-رله بی متال-کلید دو کنتاکت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-793-1241 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

"AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER, "SCHNEIDER به تعداد یک عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-790-116 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید 35 عدد فلو سوئیچ برند "mac3" / ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-789-117 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید 19 ردیف قطعات الکتریکی شامل ترانس، رله و ... (ارسال یشنهادات فنی و مالی بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-160-98100191 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید درایور زیمنس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-62-030 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

کلید و فیوز مینیاتوری و محافظ جان طبق فایل استعلام پیوست . کل مبلغ صورتحساب پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت می گردد . جهت هماهنگی با تلفن 09122956703 حسین بابایی تماس حاصل فرمائید


فایل استعلام بهاء :