استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات الکتریکی

شماره استعلام :RPGM-168-337 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید پرژکتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-165-179 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید پرژکتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-76-3543 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

آزمايش مغناطيسي هسته استاتور ژنراتور واجد 3 بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا با استفاده از روش EL-CID مطابق شرايط خصوصي پيوست از طريق عقد قرارداد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-17-3 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید 50 بشکه روغن ترانس از نوع معدنی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RPGM-95-1983 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

فيلر گيري استاتور ژنراتور واحد 2 بخار سيكل تركيبي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-12-62 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

لامپ فلاشرهای دودکش مطابق عکس پیوست - برند OBSTA فرانسه


فایل استعلام بهاء :