استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :DEMO-38-karuncane-01 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

12 عدد بال بیرینگ برند SKF


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-128-261 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

قطعات کمپرسور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-127-1451 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

پمپ استیل 316 مارک Hilg تیپ HgiANAS-II/2A دبی8/15/مترمکعب درساعت هد65متر5/5کیلو درساعت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-99-30 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

VAPOR SEAL DISK FOR NATIONAL FOAM CHAMBER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1398-41 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید سه ردیف قطعات گیت والو شامل ( سیت نشیمنگاه ، دیسک وشفت ) مطابق عکس ونقشه بارگذاری شده در سامانه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AEPG-02-2 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بیرینگ skf


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-418-140010297 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

دیافراگم اجکتور کلرزنی کوچک / کارشناس مربوطه 09128118364 مهندس عباسی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1395-1214 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید یکدستگاه پمپ (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-95-5599 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

انواع رولبرینگ به شرح پیوست


فایل استعلام بهاء :