استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :SHPGM-348-862 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

چك والو گاز پرژ هيتاچي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-612-54010001 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

الکترو پمپ هشت مرحله ای سه فاز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-611-54010013 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بیرینگ تک ساچمه غلطکی...


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-610-54010007 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

انواع بیرینگ با ساچمه مخروطی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-609-54001187 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

دیپ گروبال بیرینگ تک ردیفه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-935-14010342 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

اورینگ NBR 90 تایوانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-934-14010437 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

پکینگ 104 و 115 xring 90nbr


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-189-27 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

فیلتر ونت فن - فرانکه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-187-25 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

فیلتر اسکید گاز


فایل استعلام بهاء :