استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :BSTN-1304-274 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

تعداد ده عدد (CENTRIFUGAL WATER PUMP COMPELETE, "PENTAX", TYPE PM45) تعداد چهار عدد (PRESSURE SWITCH (AUTO. PUMP CONTROL),PENTAX)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-410-ES400-068 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

تامين بيرينگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-409-ES400-067 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

تامين بيرينگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-408-ES400-066 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

تامين بيرينگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-396-ES400-063 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

تامين قطعات يدكي پمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-248-phs-95789 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت سه قلم قطعات یدکی پمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1296-156 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید دوردیف قطعات کمپرسور هوا . عکس ردیف های درخواست خرید به پیوست می باشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1295-15 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 300 عدد اسپری پلیت ومیکسینگ پلیت (نقشه وعکس به پیوست در سامانه بارگذاری شده است)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-384-ES400-052 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

تامين پكينگ


فایل استعلام بهاء :