استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :BHMD-483-1444 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

فیلتر سپراتور کمپرسور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-482-9810283 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

استارتر و استوپر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-914-2100 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 15 عدد والو (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-78-6450 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

انجام خدمات تعمیرات و نگهداری کمپرسورهای کمکی هوا و موتورهای دیزل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-912-2139 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید شیلنگ بخار مطابق مشخصات و عکس پیوست/ساخت داخل (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-909-1862 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 10 عدد سوپاپ خروجی کمپرسور هوا مطابق عکس پیوست/ساخت داخل (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-468-98081388 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

اینورتر 3 فاز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-893-1457 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید نخ نسوز و پکینگ (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-891-1655 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 5 ردیف روغن و گریس ( بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :