استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :BSTN-944-2533 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 20دستگاه موتور الکتریکی برندهای پنتاکس وموتوژن مطابق مشخصات فنی در فایل بارگذاری شده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-940-2542 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید یکدستگاه وینچ برقی مطابق مشخصات فنی پیوست (نوع برند مشخص گردد و مشخصات فنی بارگذاری گردد)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-939-2566 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید چهار عدد شافت و ایمپلر برند پمپ ایران مدل 65/5


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-03-PHS85302 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت کوپلینگ پمپ مطابق نقشه ساخت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-518-56037 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

GAMBIT AF-400


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-920-2284 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید سرپیک برش و مانومتر اکسیژن مارک زینسر (zinser) (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-483-1444 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

فیلتر سپراتور کمپرسور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-482-9810283 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

استارتر و استوپر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-914-2100 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 15 عدد والو (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :