استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :GPGM-383-15940 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

شیر پروانه ای


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-382-15959 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساکشن وکیوم پمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-381-1610 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بلبرینگ - کاسه نمد - آمپرمتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-380-15842 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بلبرینگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-379-15873 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بلبرینگ- کاسه نمد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-377-15940 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

شیر پروانه ای (ویفری )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-371-16034 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

تراست بيرينگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-370-15963 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

واشر بشقابی - ميخ پرچ - پيچ و مهره


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-654-33 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید بلبرینگ


فایل استعلام بهاء :