استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :BSTN-754-73 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید یکدستگاه والو چنج آور برند هیتاچی (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-753-83 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 126 عدد فیلتر ایراینتک (هوا)- ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-752-97 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 81 متر لوله سوت بلاور (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته/ پیشنهاد اورپایی مورد تأیید می باشد)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-412-43042 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

gambit gasket sheet


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-748-978 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید بلبرینگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-643-16414 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بلبرینگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-746-39 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 6 عدد فلو اندیکیتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-745-72 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 18 عدد فیلتر سه راهه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-742-893 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

"GATE VALVE, 4", CLASS 2500 LBS, "FASANI


فایل استعلام بهاء :