استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :BSTN-850-1695 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید لوله و اتصلات (مغزی، زانو و ..)( بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-849-1738 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 3 عدد پمپ تزریق روغن (فقط بارگذاری پیشنهادات فنی از طریق سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-845-110 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید رینگ های روغن جنس باکالیت و فیبر استخوانی مطابق نقشه های پیوست (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-843-48 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید پیچ،مهره،واشر و یوبولت (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-836-125 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید والو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-470-50527 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

انواع واشر كلينگريت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-835-127 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید روغن صنعتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-831-1351 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید رینگ های گرافیتی مربوط به کمپرسور هوا - ساخت داخل (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-829-315 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید قطعات دستگاه برش پلاسما


فایل استعلام بهاء :