استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :KPC-55-PHD95716 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت BEARING BOX جهت پمپ P-6002 B


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-20-12 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بلبرينگ/بيرينگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-18-12 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بلبرينگ/رولبرينگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1038-تست گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

انجام خرید خدمات تست فشار چک والو به تعداد 50 عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-90-99 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

پمپ های واحد اسید سایت2


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-11-07 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

تعمير الكتروموتور كندانسيت پمپ مرحله دوم واحد 5


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-54-LPO00574 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید و یا ساخت پیچ آلن خور سر مثلثی مطابق با تصویر پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-53-PHS95717 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت BEARING SHELL جهت PIN 1 کمپرسور E4-5301-1


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-52-PHD55439 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت 2 قلم SHAFT جهت فن کولرهای G8-302 & G8-406


فایل استعلام بهاء :