استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :BSTN-826-15 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 9 عدد شیر آلات صنعتی (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-825-120 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 20 عدد سایت گلاس برنده KOCH-NEUBURG مطابق عکس پیوست (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-822-81 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 72 عدد ذغال سه تکه و یک تکه گراقیتی (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-456-50530 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

انواع واشر گامبيت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-455-50529 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

واشر كلينگريت C4400 و واشر كلينگريت قرمز A*3 ضخامت 2.5


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-454-49574 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

واشر كلينگريت 3*A به ضخامت 3 و 4 ميليمتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-820-116 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید پکینگ فویل دار گرافیتی و واشر نسوز (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-447-51353 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

واشر سيل اويل رينگ ژنراتور مدل 3300


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-167-97100453 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

رولبرینگ جهت برج مهندس فنی قدمگاهی 09188153092


فایل استعلام بهاء :