استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :KPC-50-PHD55441 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت دو قلم SHAFT مربوط به فن کولر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-49-PHS55484 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت SHAFT جهت پمپ E10-2702-1/2 مطابق با نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1034-510 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 40 عدد اورینگ مطابق مشخصات و آنالیز پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1029-511 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید یکدستگاه بلدر منبع انبساط


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1018-511 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید یکدستگاه بلدر مطابق کشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1015-54 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 9 عدد شیرآلات مطابق مشخصات فنی پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-15-266 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت سیل روغن - متریال جهت ساخت ارتالون


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-40-PHS95711 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید و یا ساخت 3 آیتم GREASE SEAL / FELT RING / RUBBER RING COUPLING


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1013-9923 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید یک دستگاه پمپ لجن کش برند" ابارا "


فایل استعلام بهاء :