استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :BSTN-801-51 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید واشر کلینگریت (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-798-146 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید شافت استیل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-399-1344 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

فیلتر دیسکی پلاستیکی به شرح پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-700-16618 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

تسمه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-795-134 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید یک عدد گیت والو 4 اینچ کلاس 2500 (ارسال پیشنهاد قیمت به صورت سر بسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-694-16623 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بلبرینگ skf


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-690-15699 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

قطعات و تجهیزات مکانیکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-161-shimi17 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

پمپ های شیمی کارشناس مربوطه مهندس قدمگاهی(09188153092)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-156-98100397 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

پمپ تزریق اسید سولفوریک مهندس فنی عباسی09128118364


فایل استعلام بهاء :