استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :BSTN-769-43 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید دو دستگاه پمپ 315-40 برند پمپ ایران (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-767-123 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید پکینگ و واشر کلینگریت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-764-45 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید بولت هیتر های توربنی- مطابق مشخصات فنی پیوست (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-760-109 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 460 کیلوگرم الکترود (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-117-98100419 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید اسپلیت یونیت کارشناس مربوطه 09188153092مهندس قدمگاهی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-647-16446 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بلبرینگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-756-47 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 16 قلم قطعات پمپ سیر کوله (ساخت داخل)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-755-89 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید یکدستگاه مکنده هوا برند "TAISEIKOGYO", (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-754-73 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید یکدستگاه والو چنج آور برند هیتاچی (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :