استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :BSTN-980-295 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

کپسول 40 لیتری اکسیژن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-96-15 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ESCO-FST130 GEAR COUPLING


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-972-2778 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید اسپری WD-40 / انگلیسی اصلی مورد نیاز می باشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-969-170 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 5 عدد استم تراپ مطابق مشخصات پیوست (بارگذاری پیشنهاد فنی در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-965-243 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 4 عدد تیغه برش جهت دستگاه گیوتین


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-959-33 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 10 عدد دیافراگم والو برند GALLASSI بهمراه دیافراگم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-957-9907 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید یک عدد پمپ لجن کش برند ابارا . مطابق مشخصات فنی فایل بارگذاری شده در سامانه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-954-159 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید پمپ آب مطابق مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-952-159 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید رادیاتور هوا به ابعاد 800*800 میلی متر


فایل استعلام بهاء :