استعلام های خرید گروه ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر

شماره استعلام :BHMD-808-14011098 گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

دستگاه اره نواری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-327-IPR-JRS-1401-01 گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

برونسپاری خدمات نگهداری و تعمیرات جرثقیل های سقفی شرکت به مدت یک سال


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-960-PHS-15115-KH گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

P/F DRESSER WHEEL LOADER MODEL 560 B


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-959-PHS-15114-KH گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

P/F DRESSER PAYLOADER MODEL 530 C


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-924-PHD-05382-KH گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

P/F VOLVO PENTA DIESEL ENGINE TYPE TWD1643GE 6 CYLINDER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-881-PHD-15017-KH گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

PARTS FOR KOMATSU FORKLIFT TRUCK


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-879-PHD-15016-KH گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

PARTS FOR SKID STEER LOADER MODEL HSL850-7A قطعات مینی لودر (بابکت )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-826-PHD-05445-KH گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

PART FOR SKID STEER LOADER MODEL HSL 850-7A


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-824-PHS-05360-KH گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

DRESSER LOADER MODEL 560B رادیاتور کامل لودر با P/NO 1171464 C1


فایل استعلام بهاء :