استعلام های خرید گروه ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر

شماره استعلام :KPC-713-PHD-95500-KH گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

وینچ با الکترو موتور (طناب گیر ) جهت سکو های پهلو گیری کشتی برای دلفین های 1الی 8


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-295-IPR-1606 گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

خرید ریموت جرثقیل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-241-202 گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

وینچ با قدرت 1.2 تنی تک فاز چهار کاره


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-670-PHD-65255-KH گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

کرن سقفی 5 تن همراه با طراحی , ساخت, و نصب استراکچر , ریل و متعلقات برقی مطابق ابعاد و اندازه نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-667-LPO-1799 گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

خرید و نصب یکدستگاه بالابر هیدرولیکی مطایق با الزامات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-644-phd-75018 گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

ساخت و تامین کرن سقفی 5 تن مطابق با مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-639-PHD-85538-KH گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

جرثقیل بزرگ کارگاهی 50 تن با مشخصات قید شده در تقاضا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-615-PHD-05020-KH گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

جرثقیل مونو ریل DEMAG به همراه استپر و ریل قرقره های مربوط به کابل فرمان به طول سی متر با ظرفیت 1 تن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-590-phd-75406 گروه : ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
شرح استعلام :

جرثقیل سقفی 10 تن جهت نصب در اسکله فقط مطابق با مشخصات تقاضا و جدول پیوست


فایل استعلام بهاء :