استعلام های خرید گروه ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی

شماره استعلام :BHMD-489-981106 گروه : ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
شرح استعلام :

هیتر گازی (فن دار)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-480-8910281 گروه : ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
شرح استعلام :

جاروبرقی وکف شوی صنعتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-412-866 گروه : ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
شرح استعلام :

کف پوش به مساحت 300مترمربع . .ترجیحا از برند های: پلی فلکس-دینامیک فلور-آکام فلور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-672-16453 گروه : ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
شرح استعلام :

باطری - تخته وایت برد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-136-98300039 گروه : ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
شرح استعلام :

مشابه صندلی چرخان مدل M906 شرکت رایانه صنعت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-656-16453 گروه : ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
شرح استعلام :

تابلو-وایت برد - باطری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-596-16264 گروه : ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
شرح استعلام :

صندلی نیلپر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-84-98300012 گروه : ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
شرح استعلام :

مبل تخت خوابشو یک نفره


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-578-16208 گروه : ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
شرح استعلام :

کابل رابط، لوازم تحریر


فایل استعلام بهاء :