استعلام های خرید گروه مواد اولیه رنگ و رزین

شماره استعلام :BSTN-918-144 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

خرید رنگ و تینر مطابق مشخصات پیوست (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-74-037 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ رویه اپوکسی300کیلو تینر2000 200لیتر کل مبلغ پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی تماس حاصل فرمائید .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-886-1913 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

خرید ملات ضد اسید فوران و رزین اپوکسی (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-461-51140 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ وتينر صنعتي بشرح پيوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-654-16440 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

کنیتکس اکریلیک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-102-3352 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

پیمانکاری رنگ آمیزی ساختمان های نیروگاه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-538-16223 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ پلاستیک سفید


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-54-98100063 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

درخواست 2- رنگ وپلی اورتان -


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-57-023 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ و تینر اپوکسی و همچنین رنگ آلومینیوم نسوز600درجه طبق فایل پیوست در استعلام


فایل استعلام بهاء :