استعلام های خرید گروه مواد اولیه رنگ و رزین

شماره استعلام :EAPGM-65-1400-08-71539 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ نسوز تا 1000درجه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-317-PHD-95469 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

تامین پوشش ضد خوردگی جهت کندانسور چیلر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-48-14000198 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ اپوکسی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-84-A0217 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ اپوکسی 3015 با هاردنر - 200 کیلوگرم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-180-1251 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ و تینر صنعتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-163-IPRE1873 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

خرید مواد و ورق عایقی مطابق مشخصات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-591-60596 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ و تينر 11قلم به شرح پيوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1187-2164 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

خرید رنگ طبق مشخصات درخواستی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1140-1892 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

1- رنگ آستری زینک ریچ اپوکسی دو جزئی با هاردنر- 200 کیلوگرم 2- رنگ کول تار اپوکسی پلی آمید RAL- 9005 با هاردنر - 200 کیلوگرم 3- تینر کول تار اپوکسی - 200 لیتر


فایل استعلام بهاء :