استعلام های خرید گروه مواد اولیه پلاستیک و پلیمری

شماره استعلام :MNC-37-A1016 گروه : مواد اولیه پلاستیک و پلیمری
شرح استعلام :

تفلون - ورق و شاخه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-29-A1009 گروه : مواد اولیه پلاستیک و پلیمری
شرح استعلام :

لوله پلی اتیلن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-19-A0901 گروه : مواد اولیه پلاستیک و پلیمری
شرح استعلام :

2 تن پلی آمید گرید 6A30GB-747 (NB44 GH30BK)


فایل استعلام بهاء :