استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...

شماره استعلام :BSTN-941-157 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید 3075 لیتر روغن توربین بخار . مطابق مشخصات فنی فایل بارگذاری شده درسامانه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-500-46514 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

گلوله اسفنجي 200000عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-925-125 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید 2 تن هیدرازین هیدارته 55 درصد آلمانی یا فرانسوی (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-222-13988SHI گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

نخ پیچ کردن المان کارتریج


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-220-97100718 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

اسید سولفوریک98درصد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-216-98100921 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید سود مایع(NAOH)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-484-1253 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن Compair 4000


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-83-5 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن توربین بهران 32 (50 بشکه 208 لیتری)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-80-038 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

رنگ رویه اپوکسی طوسی برند پارس پامچال یا روناس 200 کیلو رنگ آلومینیوم نسوز600درجه برند رنگین زره 200 کیلو کل مبلغ فاکتور پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی


فایل استعلام بهاء :