استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...

شماره استعلام :MTPP-216-98100921 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید سود مایع(NAOH)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-484-1253 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن Compair 4000


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-83-5 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن توربین بهران 32 (50 بشکه 208 لیتری)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-80-038 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

رنگ رویه اپوکسی طوسی برند پارس پامچال یا روناس 200 کیلو رنگ آلومینیوم نسوز600درجه برند رنگین زره 200 کیلو کل مبلغ فاکتور پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-214-98101060 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

فسفات دی سدیم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-72-970381 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن بهران حرارت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-868-112 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

تریپلی فسفات سدیم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-867-117 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

پلی الکترولیت آنیونی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-866-32 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

آهک هیدراته پالتی با کیسه کاغذی 25 کیلو گرمی


فایل استعلام بهاء :