استعلام های خرید گروه مواد و عایق های نسوز

شماره استعلام :KPC-676-خرید 3457-1400 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

تامین انواع عایق نسوز مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-628-PHS-05230 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

MORTAR , GREENSET, ALUMINA


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1416-1385 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

سیمان نسوز طبق درخواست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-318-PHS-75526 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

تامین سه قلم انواع پکینگ مطابق با شرح مندرج در تقاضا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1415-1402 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

پارچه ابریشمی نسوز جهت کاور توربین با عرض یک متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-186-097 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

ورقهاي عايق 11KV ضخامت ورق 4 میلیمتر ابعاد ورق2*1متر طبق تعداد موجود در برگه استعلام ورقهاي عايق 11KV ضخامت ورق 10 میلیمتر ابعاد ورق2*1متر طبق تعداد موجود در برگه استعلام جهت هماهنگی با شماره 09122956703 آقای بابایی تماس حاصل فرمائید .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-93-5557 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

عایق پشم سرامیک پتویی حرارت 1200 درجه سانتیگراد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :LPGM-73-44 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

خرید شاموت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :LPGM-04-04 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

کلینگریت و لاستیک ضد روغن


فایل استعلام بهاء :