استعلام های خرید گروه مواد و عایق های نسوز

شماره استعلام :RAMP-274-99-215 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

تامین مواد عایق کاری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-156-071 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

ورقهاي عايق الیاف دار طبق شرح خدمات موجود در فایل استعلام کل مبلغ صورتحساب پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی تماس حاصل بفرمائید .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-123-838 - 25100837 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

چسب نسوز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-189-PHS-95802G گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

تامین گسکت سیم دار به ضخامت 3 میلی متر طبق درخواست ومشخصات تقاضای پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-181-PHS-95395 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

خرید و تامین 4 قلم انواع گسکت طبق تقاضای پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-110-76 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

جرم ریختنی (سیمان نسوز) جهت جرم کوبی کوره القائی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-157-99-128 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

تامين عايق لوله


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-104-70 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

پتوی نسوز لویانگ جهت عایق کاری دیواره کوره


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-162-PHS95398 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

ساخت سه قلم انواع گسکت F.M.J جهت فن کولرها طبق نقشه های پیوست


فایل استعلام بهاء :