استعلام های خرید گروه مواد و عایق های نسوز

شماره استعلام :ZPGM-63-ZPGM-630-784-791-1144 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

کفپوش عایق برق


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-143-94 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

جرم نسوز مورد استفاده در ریخته گری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-274-99-215 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

تامین مواد عایق کاری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-156-071 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

ورقهاي عايق الیاف دار طبق شرح خدمات موجود در فایل استعلام کل مبلغ صورتحساب پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی تماس حاصل بفرمائید .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-123-838 - 25100837 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

چسب نسوز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-189-PHS-95802G گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

تامین گسکت سیم دار به ضخامت 3 میلی متر طبق درخواست ومشخصات تقاضای پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-181-PHS-95395 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

خرید و تامین 4 قلم انواع گسکت طبق تقاضای پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-110-76 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

جرم ریختنی (سیمان نسوز) جهت جرم کوبی کوره القائی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-157-99-128 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

تامين عايق لوله


فایل استعلام بهاء :