استعلام های خرید گروه هیدرولیک و پنوماتیک

شماره استعلام :TPC-351-14000489 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

شیلنگ هوای 3/4 و جنتی 2 اینچ با مارکهای دانلوپ و سل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-269-1338 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

آچار بادی SOARTEC


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-268-1339 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

جک های فورس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-266-1336 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

جک HI-FORCE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-596-PHD-95501-KH گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

VENTIL TEST & REPAIR EQUIPMENT قطعات یدکی دستگاه تست ولو برای کارگاه ولو شاپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-176-1121 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

سطح سنج برند هشتنباخ یا جایگزین


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-129-996 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

فیلتر روغن هیدرولیک هیتاچی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-771-1620 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

دستگاه تست کشش و فشار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-124-111 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

سامسون


فایل استعلام بهاء :