استعلام های خرید گروه کامپیوتر و تجهیزات شبکه

شماره استعلام :MIGT-103-655 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

آنتی ویروس 260 لایسنس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-431-49106 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

مادر بورد و پاور و سي پي يو و رم : جمعا 80عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-815-150 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

خرید قطعات کامپیوتر( لطفاً پیشنهاد قیمت در پاکت سر بسته و با ذکر شماره استعلام بر روی پاکت ارسال گردد)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-403-707 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

کارت شبکه بی سیم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-65-032 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

کیس کامل کامپیوتر طبق تعداد و مشخصات لیست پیوست .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-689-1636970 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

پیچ کورد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-63-031 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

کیس کامل کامپیوتر و مانیتور طبق مشخصات و تعداد در فایل پیوست.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DEMO-16-12 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

انواع cpu core i7,i9


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DEMO-15-1 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

قطعات کامپیوتر به شرح پیوست


فایل استعلام بهاء :