استعلام های خرید گروه کامپیوتر و تجهیزات شبکه

شماره استعلام :KPC-1013-PHD-16040-KH گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

تامین کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10I7FNH-Y


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-1012-PHD-16034-KH گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

تامین قطعات شبکه مطابق با درخواست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-1011-PHD-16032-KH گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

تامین قطعات مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-1010-PHD-16030 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

تامین کارتریج مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-995-PHD-16026-KH گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

تامین پرینتر لیزری رنگی اچ پی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-994-PHD-16025-KH گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

تامین پرینتر رنگی لیزری اچ پی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-993-PHD-16024-KH گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

تامین پرینتر لیزری چهار کاره اچ پی و پرینتر لیزری رنگی اچ پی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-992-PHS-16023 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

تامین کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC10I7FNH-Y


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :FIKCC-109-626 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

ذخیره ساز دوربین مدار بسته طبق درخواست


فایل استعلام بهاء :