استعلام های خرید گروه کامپیوتر و تجهیزات شبکه

شماره استعلام :MNC-133-00A0603 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

خرید کابل کانالی OCUC


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-238-IPR-689 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

تامین باطری UPS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-235-IPR-TRANS-511C گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

خرید نرم افزار محاسبات ترانسفورماتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-234-IPR-TRANS-511D گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

خرید نرم افزار طراحی ترانسفورماتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1390-1148 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

خرید قطعات کامپیوتر (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-183-090 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

قطعات کامپیوتر طبق شرح مشخصات و تعداد موجود در برگه استعلام پیوست جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی تماس حاصل فرمائید


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :LPGM-80-52 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

خرید سوئیچ شبکه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-100-ک1075 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

آنتی ویروس کسپراسکای


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-129-00A0511 گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه
شرح استعلام :

خرید روتر و اکسس پوینت C50


فایل استعلام بهاء :