استعلام های خرید آرشیو شرکت پتروشیمی شیمی بافت

تعداد استعلام های آرشیو : 186

در این صفحه سامانه استعلام های خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی شیمی بافت را مشاهده می نمایید که کارشناسان خرید این شرکت به طور مستقیم استعلام ها را در این سامانه قرار میدهند و مطابق با فایل استعلام بهاء ضمیمه شده برای هر استعلام میتوانید از شرایط هر استعلام مطلع گردید و به صورت آنلاین و الکترونیکی از طریق همین سامانه اعلام قیمت نمایید .
لازم به توضیح است در این بخش تنها استعلام های آرشیو شده نمایش داده میشود که امکان ارائه پاسخ وجود ندارد و مهلت آن به اتمام رسیده است

جهت مشاهده استعلام های جاری سامانه میتوانید وارد این صفحه شوید :
تمام استعلام های جاری سامانه

جهت مشاهده استعلام های جاری شرکت پتروشیمی شیمی بافت وارد این صفحه شوید :
استعلام های جاری

جهت دسترسی به فایل استعلام بهاء و اعلام قیمت باید وارد پنل خود شوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید از این بخش اقدام نمایید : ثبت نام

شماره استعلام :CHTA-129-10035 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل کارشناس خرید : معتمدی
شرح استعلام :

تجهیزات اندازه گیری مورد نیاز در واحد UT


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :CHTA-128-9900245 گروه :مواد شیمیایی آزمایشگاهی کارشناس خرید : معتمدی
شرح استعلام :

محلول متانول فری 18.8008


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :CHTA-126-10060 گروه :مواد شیمیایی آزمایشگاهی کارشناس خرید : معتمدی
شرح استعلام :

STANDARD CALIBRATION SET FOR TURB WTW-555


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :CHTA-125-10043 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل کارشناس خرید : معتمدی
شرح استعلام :

FT-151


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :CHTA-124-10042 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل کارشناس خرید : معتمدی
شرح استعلام :

FLOW TRANSMITTERS FT-9005


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :CHTA-123-10041 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل کارشناس خرید : معتمدی
شرح استعلام :

FLOW TRANSMITTERS c-501


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :CHTA-122-10040 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل کارشناس خرید : معتمدی
شرح استعلام :

6 عدد فلو ترانسمیتر


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :CHTA-121-10039 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل کارشناس خرید : معتمدی
شرح استعلام :

PT-7004


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :CHTA-120-10038 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل کارشناس خرید : معتمدی
شرح استعلام :

FE-2018


فایل استعلام بهاء :