استعلام های خرید آرشیو مدیریت تولید برق اهواز

تعداد استعلام های آرشیو : 450

در این صفحه سامانه استعلام های خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق اهواز را مشاهده می نمایید که کارشناسان خرید این شرکت به طور مستقیم استعلام ها را در این سامانه قرار میدهند و مطابق با فایل استعلام بهاء ضمیمه شده برای هر استعلام میتوانید از شرایط هر استعلام مطلع گردید و به صورت آنلاین و الکترونیکی از طریق همین سامانه اعلام قیمت نمایید .
لازم به توضیح است در این بخش تنها استعلام های آرشیو شده نمایش داده میشود که امکان ارائه پاسخ وجود ندارد و مهلت آن به اتمام رسیده است

جهت مشاهده استعلام های جاری سامانه میتوانید وارد این صفحه شوید :
تمام استعلام های جاری سامانه

جهت مشاهده استعلام های جاری مدیریت تولید برق اهواز وارد این صفحه شوید :
استعلام های جاری

جهت دسترسی به فایل استعلام بهاء و اعلام قیمت باید وارد پنل خود شوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید از این بخش اقدام نمایید : ثبت نام

شماره استعلام :RAMP-489-ٍٍٍES-400-129 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... کارشناس خرید : صادق محمودي
شرح استعلام :

هيدرازين هيدرات


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :RAMP-488-ٍٍٍES-400-128 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... کارشناس خرید : صادق محمودي
شرح استعلام :

آرموهيب


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :RAMP-487-ES-400-127 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... کارشناس خرید : صادق محمودي
شرح استعلام :

هيدروكسيدسديم صنعتي،NaOHسودسوزآور


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :RAMP-485-ES400-126 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... کارشناس خرید : صادق محمودي
شرح استعلام :

روغن پارسس توربين32(بشكه208ليتري)


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :RAMP-484-ES.400-124 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... کارشناس خرید : صادق محمودي
شرح استعلام :

اسيدسولفوريك صنعتي98%


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :RAMP-482-ES-400-125 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... کارشناس خرید : صادق محمودي
شرح استعلام :

آمونياك صنعتي، باخلوص25%


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :RAMP-478-ES400-123 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... کارشناس خرید : صادق محمودي
شرح استعلام :

تامين آرموهيب


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :RAMP-477-ES400-122 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... کارشناس خرید : صادق محمودي
شرح استعلام :

تامين هيدروكسيد پتاسيم صنعتي


فایل استعلام بهاء :
شماره استعلام :RAMP-476-ES400-121 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... کارشناس خرید : صادق محمودي
شرح استعلام :

تامين پلي آكريل آميد آنيوني


فایل استعلام بهاء :