استعلام های جاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

برای ارسال پیشنهاد قیمت و فنی شرکت نفت و گاز اروندان باید عضو سایت Aogckala.com باشید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
CHTA-13-960189
شرکت شیمی تکس آریا
ساخت قطعات برج شیشه ای سایر 1397-08-01 1397-08-13 معتمدی 02188674669
CHTA-12-960189
شرکت شیمی تکس آریا
قطعات یدکی برج های شیشه ای سایر 1397-07-30 1397-08-03 معتمدی 02188674669
CHTA-10-970206
شرکت شیمی تکس آریا
ترانسمیتر ابزار دقیق و الکترونیک 1397-07-24 1397-08-02 معتمدی 02188674669
CHTA-09-950324
شرکت شیمی تکس آریا
لول و پرشر ترانسمیتر ابزار دقیق و الکترونیک 1397-07-24 1397-08-02 معتمدی 02188674669
CHTA-08-970065
شرکت شیمی تکس آریا
لول سوئیچ ابزار دقیق و الکترونیک 1397-07-24 1397-08-02 معتمدی 02188674669
CHTA-07-960032
شرکت شیمی تکس آریا
LEVEL TRANSMITER ابزار دقیق و الکترونیک 1397-07-24 1397-08-02 معتمدی 02188674669
CHTA-06-960174
شرکت شیمی تکس آریا
فلو ترانسمیتر ابزار دقیق و الکترونیک 1397-07-24 1397-08-02 معتمدی 02188674669
CHTA-04-970200
شرکت شیمی تکس آریا
چسب دیابون سایر 1397-07-30 1397-08-10 معتمدی 02188674669
AOGC-675-9730038
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR" FLOWSERVE" CENTRIFUGAL PUMP - 1397-08-01 1397-08-14 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-676-9730034
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR" NUOVO PIGNONE" CENTRIFUGAL COMPRESSOR - 1397-07-29 1397-08-19 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-736-9730004
شرکت نفت و گاز اروندان
'AZMOON TRANS" ELECTRICAL DEVICE - 1397-07-29 1397-08-06 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-740-9730035
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR " FINDER" CENTRIFUGAL PUMPS - 1397-08-01 1397-08-23 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-742-9730056
شرکت نفت و گاز اروندان
ROPEX" ELECTRICAL DEVICES - 1397-07-28 1397-08-09 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-768-9730031
شرکت نفت و گاز اروندان
MISCELLANEDUS AIR FILTER - 1397-07-28 1397-08-06 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-769-9730065
شرکت نفت و گاز اروندان
ALEN BOLT, WASHERS,O RING, NUT, PACKING, ولو ها و انواع قطعات مکانیکی - 1397-07-22 1397-08-02 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-771-9703051
شرکت نفت و گاز اروندان
تجهیزات Passive شبکه - 1397-07-29 1397-08-06 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-772-9730033
شرکت نفت و گاز اروندان
CABLE FOR CONDUIT WIRING - 1397-07-28 1397-08-12 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-773-9703050
شرکت نفت و گاز اروندان
سامانه مانیتورینگ شبکه بینا - 1397-07-28 1397-08-05 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-775-9730047
شرکت نفت و گاز اروندان
P/F "ROTORK" ELECTRICAL ACTUATOR - 1397-07-28 1397-08-16 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-789-9730044
شرکت نفت و گاز اروندان
POWER SUPPLY TYPE : AM2000N - 1397-07-29 1397-08-05 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-792-9730082
شرکت نفت و گاز اروندان
Parts for Flowserve Digital Positioner - 1397-07-23 1397-08-07 شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-793-9703049
شرکت نفت و گاز اروندان
power command control - 1397-07-23 1397-08-07 شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-794-9703059
شرکت نفت و گاز اروندان
اقلام مصرفی - 1397-07-23 1397-08-06 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-795-9703060
شرکت نفت و گاز اروندان
اقلام تجهیزات مصرفی پرینتر - 1397-07-23 1397-08-06 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-796-9730065
شرکت نفت و گاز اروندان
RTD - 1397-07-23 1397-08-06 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-797-9710018
شرکت نفت و گاز اروندان
سرور صنعتی به همراه دانگل - 1397-07-23 1397-08-06 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-798-9710016
شرکت نفت و گاز اروندان
INDUSTRIAL COMPUTER - 1397-07-23 1397-08-06 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-799-9710015
شرکت نفت و گاز اروندان
CT & PT MANUFACTURE:"NIROU TRANS" - 1397-07-23 1397-08-06 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-800-9710017
شرکت نفت و گاز اروندان
INDUSTRIAL PUMP - 1397-07-23 1397-08-06 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-801-970255
شرکت نفت و گاز اروندان
BALL VALVE طبق شرح پیوست - 1397-07-28 1397-08-05 سید مرتضی مرعشی 09163217294
AOGC-802-9603096
شرکت نفت و گاز اروندان
electronic module for 1510f water in oil analyzer - delta c - 1397-07-28 1397-08-12 شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-803-970257
شرکت نفت و گاز اروندان
PLUG SEAL طبق شرح پیوست SEAT RING GASKET طبق شرح پیوست - 1397-07-28 1397-08-05 سید مرتضی مرعشی 09163217294
AOGC-804-9730043
شرکت نفت و گاز اروندان
P/F "FOXC" DISPLACER LEVEL TRANSMITTER - 1397-07-29 1397-08-12 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-805-9730052
شرکت نفت و گاز اروندان
A.B.B TEMPERATURE TRANSMITTER - 1397-07-29 1397-08-12 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-806-9730061
شرکت نفت و گاز اروندان
METERN VIBRATION SENSOR - 1397-07-29 1397-08-12 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-807-9730057
شرکت نفت و گاز اروندان
GM INTERNATIONAL INSTRUMENT DEVICE - 1397-07-29 1397-08-12 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-808-9730058
شرکت نفت و گاز اروندان
HONEYWELL GAS DETECTOR - 1397-07-29 1397-08-12 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-809-9730008
شرکت نفت و گاز اروندان
P/F COMPAIR AIR COMPRESSOR - 1397-07-29 1397-08-12 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-810-9730032
شرکت نفت و گاز اروندان
RADIAL BALL BEARING - 1397-07-29 1397-08-12 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-811-970108
شرکت نفت و گاز اروندان
MAGNETIC FLOOTER - 1397-07-29 1397-08-06 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-812-9730012
شرکت نفت و گاز اروندان
P/F INGERSOLL-RAND AIR COMPRESSOR - 1397-07-30 1397-08-14 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-813-9730054
شرکت نفت و گاز اروندان
P/F BIFOLD MANUAL OPERATED PILOT VALVES - 1397-07-30 1397-08-14 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-814-970168
شرکت نفت و گاز اروندان
POWER PCB RELAY RT1 , 230 VAC , 1PH , 16 A PART NO : RT314730 - 1397-08-01 1397-08-05 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-815-970264
شرکت نفت و گاز اروندان
BEARING 695 ZZ - 1397-08-01 1397-08-05 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-816-9710022
شرکت نفت و گاز اروندان
پروانه الکترو موتور موتوژن - 1397-08-01 1397-08-05 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-817-9730086
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR IMEN TIAR SAFTY SHOWER & EYE WASH - 1397-08-01 1397-08-07 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-818-9730085
شرکت نفت و گاز اروندان
MISCELLANEOUS WATER FILTER GARTRIDGE , TYPE TCS 1040 , 275 mm “AMI” - 1397-08-01 1397-08-07 سید کریم برزین 09164801075