استعلام های جاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

برای ارسال پیشنهاد قیمت و فنی شرکت نفت و گاز اروندان باید عضو سایت Aogckala.com باشید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
AOGC-909-9730143
شرکت نفت و گاز اروندان
P/F "YAMAKATA" SMART VALVE POSITIONER - 1398-04-22 1398-04-29 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-952-9810022
شرکت نفت و گاز اروندان
تجهیزات آزمایشگاهی - 1398-04-16 1398-04-29 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-953-9803045
شرکت نفت و گاز اروندان
تجهیزات آزمایشگاهی - 1398-04-16 1398-04-29 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-954-9810027
شرکت نفت و گاز اروندان
تجهیزات آزمایشگاهی - 1398-04-17 1398-04-29 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-955-9803061
شرکت نفت و گاز اروندان
تجهیزات انتقال voice - 1398-04-17 1398-04-29 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-956-9730153
شرکت نفت و گاز اروندان
قطعات یدکی کمپرسور اطلس کوپکو - 1398-04-17 1398-04-29 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-971-9730130
شرکت نفت و گاز اروندان
BITZER" ELECTRICAL DEVICES REF. BITZER REFRIGERANT:R22, TYPE:2CC-3.2-40S , RLA:8.5 A., LR VOLTAGE:380 V., 3 PH., 50 HZ - 1398-04-25 1398-04-30 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-972-9730094
شرکت نفت و گاز اروندان
MAG" CURRENT AND POTENTIAL TRANSFORMER - 1398-04-25 1398-04-30 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-973-9810001
شرکت نفت و گاز اروندان
MULTI PANEL METER,MT4W SERIES,ORDER CODE : MT4W-DA-40,M.F : AUTONICS - 1398-04-25 1398-04-30 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-974-9810008
شرکت نفت و گاز اروندان
BATTERY CHARGER FOR GENERATOR - 1398-04-25 1398-04-30 سید کریم برزین 09164801075