استعلام های جاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

برای ارسال پیشنهاد قیمت و فنی شرکت نفت و گاز اروندان باید عضو سایت Aogckala.com باشید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
MIGT-65-21000020
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
Hollow Section ( قوطی ) Pipe ( لوله ) آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات 1398-02-31 1398-03-07 داود هاشمی 02188601650-9 / داخلی 3145
AOGC-896-9630022
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR "EXPO TELEKTRON" MINI PRUGE CONTROL SYSTEM - 1398-02-30 1398-03-07 حمزه جانبازی 09903601448