استعلام های جاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

برای ارسال پیشنهاد قیمت و فنی شرکت نفت و گاز اروندان باید عضو سایت Aogckala.com باشید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
MIGT-49-26000886
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
قلاویز ماشینی هلی کویل M16 ابزارآلات صنعتی 1397-10-11 1397-10-30 داود هاشمی 02188601650-9 / داخلی 3145
MIGT-48-26001055
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
ابزار شیار تراش مخصوص برند Horn ابزارآلات صنعتی 1397-10-11 1397-10-30 داود هاشمی 02188601650-9 / داخلی 3145
MIGT-47-21000020
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
Hollow Section Stainless Steel Laminated Sheet Pipe سایر 1397-10-10 1397-10-30 داود هاشمی 02188601650-9 / داخلی 3145
MIGT-46-31000001
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
Plate Round Bar Pipe سایر 1397-10-10 1397-10-30 داود هاشمی 02188601650-9 / داخلی 3145
MIGT-45-1676
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
Mica Ring Mica Tube Semi - Conductor Part سایر 1397-10-10 1397-10-30 داود هاشمی 02188601650-9 / داخلی 3145
MIGT-44-22000023
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
Gland Ring Hose Connector Protective tube Boss thread Extension Spring Washer SPRING سایر 1397-10-10 1397-10-30 داود هاشمی 02188601650-9 / داخلی 3145
MIGT-42-22000023
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
Hexagon Head Screw Hexagon Socket Head Screw Hexagon Nut سایر 1397-10-10 1397-10-30 داود هاشمی 02188601650-9 / داخلی 3145
AOGC-641-970069
شرکت نفت و گاز اروندان
POWER SUPPLY OF COMPUTER - 1397-10-22 1397-11-08 سید مرتضی مرعشی 09163217294
AOGC-719-9710014
شرکت نفت و گاز اروندان
AIR DRYER HDT 160 OF INST. AIR COMPRESSOR - 1397-10-29 1397-11-06 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-724-9730002
شرکت نفت و گاز اروندان
"MERLIN GERIN" RELAYS - 1397-10-29 1397-11-06 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-768-9730031
شرکت نفت و گاز اروندان
MISCELLANEDUS AIR FILTER - 1397-10-22 1397-11-02 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-825-9730136
شرکت نفت و گاز اروندان
P/F ((SPIRIT)) FLOW COMPUTER - 1397-10-29 1397-11-06 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-853-9630110
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR " ITAS" FLARE PACKAGE - 1397-10-23 1397-11-03 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-858-9730068
شرکت نفت و گاز اروندان
''IMEN TIAR'' INLET FLANG , LOWER ELBOW, ... - 1397-10-25 1397-11-02 رضا رادمهر 09167267405
AOGC-861-9730003
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR" CHOLORIDE" UPS SYSTEM - 1397-10-16 1397-10-30 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-864-9630053
شرکت نفت و گاز اروندان
Thermal detectors &.... - 1397-10-24 1397-11-06 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-870-9730002
شرکت نفت و گاز اروندان
DRY BATTERIES,ATOMIC BATTERIES, ALCAD BATTERIES,... - 1397-10-19 1397-10-29 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-873-9730087
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR MAXIMATOR" AIR AMPLIFIRE - 1397-10-24 1397-11-06 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-874-9730099
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR " NEUMAN& ESSER" COMPRESSOR - 1397-10-24 1397-11-06 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-878-9730067
شرکت نفت و گاز اروندان
lifting female eye nuts - 1397-10-25 1397-10-30 رضا رادمهر 09167267405
AOGC-889-970135
شرکت نفت و گاز اروندان
Battery Charger 24 & 12 V - 1397-10-25 1397-11-01 رضا رادمهر 09167267405
AOGC-891-9703089
شرکت نفت و گاز اروندان
DEAD WEIGHT TESTER - 1397-10-15 1397-10-30 شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-893-970273
شرکت نفت و گاز اروندان
Flushing ring - 1397-10-26 1397-11-08 رضا رادمهر 09167267405
AOGC-896-9630022
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR "EXPO TELEKTRON" MINI PRUGE CONTROL SYSTEM - 1397-10-22 1397-11-03 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-897-970251
شرکت نفت و گاز اروندان
قطعات پمپ GRUNDFOS ALLDOS طبق شرح استعلام - 1397-10-23 1397-11-06 سید مرتضی مرعشی 09163217294
AOGC-899-9730094
شرکت نفت و گاز اروندان
PRESSURE GAUGE, TEMPRATURE GAUGE - 1397-10-29 1397-11-09 رضا رادمهر 09167267405
AOGC-900-9730089
شرکت نفت و گاز اروندان
Wire rope - 1397-10-29 1397-11-10 رضا رادمهر 09167267405