استعلام های جاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

برای ارسال پیشنهاد قیمت و فنی شرکت نفت و گاز اروندان باید عضو سایت Aogckala.com باشید
جهت مشاهده اطلاعات تماس کارشناس خرید هر استعلام بر روی شماره استعلام کلیک نمایید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
CHTA-151-99
شرکت پتروشیمی شیمی بافت
فیلتر با برند سوئیچ لاگ سایر 1399-10-24 1399-10-27 معتمدی 02188676814
KPC-175-PHS95805
شرکت پتروشیمی خارک
ساخت گسکت جهت کمپرسور E4-301-1/2 قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1399-10-23 1399-11-01 حامد آرامش 09177922249
KPC-172-PHS95804
شرکت پتروشیمی خارک
ساخت قطعات یدکی کمپرسور E4-5301-4 قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1399-10-20 1399-11-07 حامد آرامش 09177922249
KPC-171-PHS95806
شرکت پتروشیمی خارک
ساخت قطعات یدکی کمپرسور E4-5301-3 قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1399-10-20 1399-11-07 حامد آرامش 09177922249
KPC-170-PHS95807
شرکت پتروشیمی خارک
ساخت PLUNGER , CRANK ROD جهت پمپ P-7507 قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1399-10-20 1399-11-07 حامد آرامش 09177922249
KPC-169-PHS95803
شرکت پتروشیمی خارک
ساخت 10000 عدد SPRING جهت کمپرسور E4-4301 قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1399-10-19 1399-11-01 حامد آرامش 09177922249
KPC-167-PHD95775
شرکت پتروشیمی خارک
خرید یک دستگاه سختی سنج فلزات از برند MITUTOYO الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1399-10-25 1399-11-01 مهدی برادر چرلی 09301004401
KPC-166-PHS95784
شرکت پتروشیمی خارک
ساخت انواع SEAL KIT & PACKING & GASKET طبق تقاضا و نقشه های پیوست قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1399-10-25 1399-11-01 مهدی برادر چرلی 09301004401
KPC-148-PHS95791
شرکت پتروشیمی خارک
ساخت 120 عدد ROLLER مربوط به تسمه نقاله گوگردی قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1399-10-18 1399-11-07 حامد آرامش 09177922249
KPC-146-PHS95780
شرکت پتروشیمی خارک
ساخت دو قلم انواع PISTON RING مربوط به کمپرسور E4-5301-1/2 قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1399-10-25 1399-10-30 حامد آرامش 09177922249
KPC-101-PHS85032
شرکت پتروشیمی خارک
ساخت یا خرید کلاچ مربوط به بویلر C-7201 مطابق درخواست و مدارک پیوست قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1399-10-18 1399-11-14 مهدی برادر چرلی 09301004401
AOGC-1333-9910108
شرکت نفت و گاز اروندان
SPARE MOTOR CIRCUIT BREAKER '' SCHNEIDER - 1399-10-14 1399-10-27 محمد مرادی 09169460463
AOGC-1337-9810023
شرکت نفت و گاز اروندان
P/F "SKM" AIR CONDITIONER - 1399-10-16 1399-10-30 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1338-9730061
شرکت نفت و گاز اروندان
"METERN" VIBRATION SENSOR - 1399-10-16 1399-10-30 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1339-9730111
شرکت نفت و گاز اروندان
"GENERAL MONITORS" FLAME DETECTOR - 1399-10-16 1399-10-30 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1340-9730016
شرکت نفت و گاز اروندان
"MAXIMATOR" INSTRUMENT DEVICE - 1399-10-16 1399-10-30 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1341-9730054
شرکت نفت و گاز اروندان
"BIFOLD" MANUAL OPERATED PILOT VALVES - 1399-10-16 1399-10-30 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1342-9710030
شرکت نفت و گاز اروندان
SENSOR AQC-D2 - 1399-10-16 1399-10-30 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1316-9930077
شرکت نفت و گاز اروندان
PAD FOR TRUST BEARING NUOVO PIGNONE - 1399-10-23 1399-11-04 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1246-9903208
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR '' NOTIFIER '' AM-6000 FIRE DETECTION PANEL - 1399-10-23 1399-11-04 محمد مرادی 09169460463
AOGC-1325-9603133
شرکت نفت و گاز اروندان
VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP - KSB - 1399-10-27 1399-11-06 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1298-9810108
شرکت نفت و گاز اروندان
JABON - 1399-10-27 1399-11-06 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1360-9830022
شرکت نفت و گاز اروندان
DIGITAL AMPERAGE INDICATOR - 1399-10-27 1399-11-04 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1361-9730096
شرکت نفت و گاز اروندان
MERLIN GERIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1399-10-27 1399-11-05 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1362-9730099
شرکت نفت و گاز اروندان
CURRENT TRANSFORMER - 1399-10-27 1399-11-05 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1363-9730102
شرکت نفت و گاز اروندان
RELEQUICK" MINIATURE RELAY - 1399-10-27 1399-11-05 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1364-9730107
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR TELEMECANIQUE CIRCUIT BREAKER - 1399-10-27 1399-11-05 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1365-9730109
شرکت نفت و گاز اروندان
SELECTOR SWITCH - 1399-10-27 1399-11-05 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1366-9730146
شرکت نفت و گاز اروندان
EFEN" ELECTRICAL DEVICES REF. EFEN NH FUSE-SWITCHES - 1399-10-27 1399-11-05 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1367-9730132
شرکت نفت و گاز اروندان
EATON" ELECTRICAL DEVICES REF EATON CURRENT TRANSFORMER FOR EARTH - 1399-10-27 1399-11-05 سید کریم برزین 09164801075