استعلام های جاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

برای ارسال پیشنهاد قیمت و فنی شرکت نفت و گاز اروندان باید عضو سایت Aogckala.com باشید
جهت مشاهده اطلاعات تماس کارشناس خرید هر استعلام بر روی شماره استعلام کلیک نمایید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
AOGC-1097-9830127
شرکت نفت و گاز اروندان
EMB" BUCHHOLZ REALY& LEAKAGE INDICATOR مطابق شرح پیوست - 1398-11-01 1398-11-12 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-1099-9830123
شرکت نفت و گاز اروندان
TYCO" RIGHT ANGLE CONNECTOR&STRAIGHT CONNECTOR& TEE CONNECTOR & SPACER,...مطابق شرح پیوست - 1398-11-01 1398-11-12 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-1109-9710047
شرکت نفت و گاز اروندان
AUTO DRAIN VALVE OF N2 PACKAGE - 1398-11-01 1398-11-08 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1113-9710041
شرکت نفت و گاز اروندان
FLUORESCENT LAMP - 1398-11-05 1398-11-10 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1119-9830118
شرکت نفت و گاز اروندان
AREVA ELECTRICAL DEVICES - 1398-10-29 1398-11-13 شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1120-9830130
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR ABB POWER TRANSFORMER - 1398-10-29 1398-11-12 شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1121-9830125
شرکت نفت و گاز اروندان
MR AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR - 1398-10-29 1398-11-12 شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1122-9830107
شرکت نفت و گاز اروندان
ABB VORTEX FLOW METER - 1398-10-29 1398-11-12 شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1123-9830126
شرکت نفت و گاز اروندان
ABB RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER - 1398-10-29 1398-11-12 شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1124-9630109
شرکت نفت و گاز اروندان
P/F HOWMAR DESALTER - 1398-11-05 1398-11-19 شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1125-9810048
شرکت نفت و گاز اروندان
PRESSURE SAFETY VALVE - 1398-11-05 1398-11-12 سید کریم برزین 09164801075