استعلام های جاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

برای ارسال پیشنهاد قیمت و فنی شرکت نفت و گاز اروندان باید عضو سایت Aogckala.com باشید
جهت مشاهده اطلاعات تماس کارشناس خرید هر استعلام بر روی شماره استعلام کلیک نمایید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
MIGT-95-TO94SH
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
ورق ST37 - 2 آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات 1398-07-29 1398-08-06 داود هاشمی 9- 02156231574 / داخلی 3471
MIGT-94-TO94SH
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
Hexagon screw Squared Seal Strip سایر 1398-07-29 1398-08-06 داود هاشمی 9- 02156231574 / داخلی 3471
AOGC-832-9710020
شرکت نفت و گاز اروندان
FILTERS FOR RO PACKAGE - 1398-07-23 1398-08-02 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1023-9730055
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR VALVITALY - 1398-07-30 1398-08-07 شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1025-9830077
شرکت نفت و گاز اروندان
CEWAL'' Instrument Devices'' capillary Thermometer - 1398-07-30 1398-08-06 رضا رادمهر 09167267405
AOGC-1026-9830081
شرکت نفت و گاز اروندان
parts for ''INDUFIL'' duplex filter O-RING - 1398-07-30 1398-08-06 رضا رادمهر 09167267405
AOGC-1027-9830083
شرکت نفت و گاز اروندان
VARTA BATTERY 3.6 VOLTS - 1398-07-30 1398-08-06 رضا رادمهر 09167267405
AOGC-1028-9630009
شرکت نفت و گاز اروندان
ELECTRICAL DEVICE - 1398-07-21 1398-08-05 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1029-9730122
شرکت نفت و گاز اروندان
P/F "FAVARI" COUPLING - 1398-07-21 1398-08-05 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1030-9730010
شرکت نفت و گاز اروندان
parts for flaktwood air handling unit - 1398-07-22 1398-08-11 شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1031-9630108
شرکت نفت و گاز اروندان
P/F BONO ARTES PRODUCED WATER FILTRATION PACKAGE - FILTER ELEMENT AND BACK WASHABLE FILTER - 1398-07-24 1398-08-15 شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1032-9803089
شرکت نفت و گاز اروندان
Accumulator for Wellhead Control Panel - 1398-07-29 1398-08-14 شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1033-9830073
شرکت نفت و گاز اروندان
FITOK DOUBLE BLOCK AND BLEED VALVES WAFER TYPE - 1398-07-30 1398-08-14 شریف شرهان پورسعیدی 06132123179