استعلام های جاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

برای ارسال پیشنهاد قیمت و فنی شرکت نفت و گاز اروندان باید عضو سایت Aogckala.com باشید
جهت مشاهده اطلاعات تماس کارشناس خرید هر استعلام بر روی شماره استعلام کلیک نمایید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
MIGT-107-SH251M
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
باطری های 12 ولت UPS - خشک در آمپرهای مختلف سایر 1398-09-18 1398-09-25 داود هاشمی 9- 02156231574 / داخلی 3471
MIGT-106-MIGT271M
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
فیلتر سایر 1398-09-18 1398-09-23 بابک رحیم 02188601650-9
MIGT-105-SH146M
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
Hexagon Socket Head Screw سایر 1398-09-16 1398-09-22 داود هاشمی 9- 02156231574 / داخلی 3471
AOGC-987-9810031
شرکت نفت و گاز اروندان
PORTABLE DEAD WEIGHT TESTER - 1398-09-17 1398-09-24 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1036-9830022
شرکت نفت و گاز اروندان
P/F "SUPCON" UNITED CONTROL SYSTEM - 1398-09-06 1398-09-20 مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1046-9730058
شرکت نفت و گاز اروندان
AIR BOOSTER HASKEL - 1398-09-04 1398-09-20 شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1058-9830049
شرکت نفت و گاز اروندان
CONTACTOR , PUSH BUTTOM HEAT,EARTH LEAKAGE PROTECTION, DIOD PROTECTION,..... - 1398-09-13 1398-09-22 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-1059-9830050
شرکت نفت و گاز اروندان
CURRENT TRANSFORMER, MANUAL ENGINE START UNIT, TERMINAL OF DC FUSES. مطابق شرح پیوست - 1398-09-13 1398-09-22 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-1060-9830076
شرکت نفت و گاز اروندان
GREEN" POWER SUPPLY مطابق شرح پیوست - 1398-09-13 1398-09-22 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-1061-9830078
شرکت نفت و گاز اروندان
K-OPERATED PUSH BUTTOM مطابق شرح پیوست - 1398-09-13 1398-09-22 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-1062-9830079
شرکت نفت و گاز اروندان
CONECTOR FOR RVP مطابق شرح پیوست - 1398-09-13 1398-09-22 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-1063-Z9830023
شرکت نفت و گاز اروندان
TOUCH SCREEN مطابق شرح پیوست - 1398-09-13 1398-09-22 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-1064-Z9830024
شرکت نفت و گاز اروندان
EBUS SWITCH مطابق سرح پیوست - 1398-09-13 1398-09-22 حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-1065-9730137
شرکت نفت و گاز اروندان
“SIEMENS” INSTRUMENT DEVICES REF , SIEMENS PRESSURE SENSOR , DC 8 , 33 V, 4-20 NA , -1/+29 BAR , PMAX +120B P/N: QBE9101-P30U - 1398-09-18 1398-09-25 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1066-9730025
شرکت نفت و گاز اروندان
GMCC COMPRESSORS - 1398-09-18 1398-09-25 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1067-9730010
شرکت نفت و گاز اروندان
PARTS FOR BAUER AIR COMPRESSOR DRAIN VALVE P/N : 011430 - 1398-09-18 1398-09-25 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1068-9730138
شرکت نفت و گاز اروندان
“VDO” INSTRUMENT DEVICES, REF , VDO PRESSURE TRANSMITTER P3297 RANG: 0 – 10 BAR , SUPPLY : 8-30 VDC P/N: P3297B075007 - 1398-09-18 1398-09-25 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1069-9730139
شرکت نفت و گاز اروندان
“WESTA” SOLENOID VALVES SERIES NM, REF WESTA MODEL : NM52W2S-TP-02400/24 VDC - 1398-09-18 1398-09-25 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1070-9730051
شرکت نفت و گاز اروندان
ABB" ELECTRIC MOTOR , 2 HP, 1.5 KW MODEL M2AA100L6, 380 V, AC, 3 P, 50 HZ . INSULATION CLASS:ICLF, IP 55 W REF. ABB MOTOR COMPLETE PRODUCT ID:3GAA103001-BSESK3 - 1398-09-18 1398-09-25 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1071-9730084
شرکت نفت و گاز اروندان
FINDER" ELECTRICAL DEVICES REF. FINDER RELAY, 10A., 5 PIN 250V . P/N : 40.31 - 1398-09-18 1398-09-25 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1072-9730092
شرکت نفت و گاز اروندان
KONDAS" ELECTRICAL DEVICES REF. KONDAS CAPACITOR, CYLINDRICAL TYPE, 5 KVAR, 3X27.5, 6.6 A ,440 V TEMP:-25/+55 DEG.C.,IP20,1.3 IN, 3 KV AC,10 SN,TS EN60831 P/N : ZNPS-YJ1 - 1398-09-18 1398-09-25 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1073-9730099
شرکت نفت و گاز اروندان
MUELLER-ZIEGLER" ELECTRICAL DEVICES REF MUELLER-ZIEGLER CURRENT TRANSFORMER , RATIO:100/1 A, 2.5 VA, 0.72/4 KV IF P/N ZIS6.30B - 1398-09-18 1398-09-25 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1074-9730087
شرکت نفت و گاز اروندان
FRER" ELECTRICAL DEVICES REF. FRER, MILANO-ITALY AMMETER 0-100 A,48*48 MM.,RATED BURDEN:1, RANGE5A P/N F48EAX100C01 - 1398-09-18 1398-09-25 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1075-9730081
شرکت نفت و گاز اروندان
ERIFLEX" ELECTRICAL DEVICES REF. ERIFLEX POWER TERMINAL, TYPE:SBLT 350, 500 A., 1000 VAC/1500 VDC P/N 561142 - 1398-09-18 1398-09-25 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1076-9730109
شرکت نفت و گاز اروندان
TRS" ELECTRICAL DEVICES REF. TRS CO. OR BREMAS CO . SELECTOR SWITCH, SERIES A,AC1,20 A,240 VAC,3 PHASE,IEC 947-3 TEMP:-25 TO +55, DEG.C., 4 PIN, 3.7 KW, 5HP, ANGLE: 45 DEG - 1398-09-18 1398-09-25 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1077-9730110
شرکت نفت و گاز اروندان
WEIDMULLER" ELECTRICAL DEVICES REF WEIDMULLER, FRANCE WSI6 FUSE TERMINALS P/N : 1011000000 - 1398-09-18 1398-09-25 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1078-9730082
شرکت نفت و گاز اروندان
ETI" ELECTRICAL DEVICES MCB, 32 A., 2P.,DC TYPE,10 KA., 220/440 VDC,IEC 60947-2 - 1398-09-19 1398-09-27 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1079-9730083
شرکت نفت و گاز اروندان
ABB" CIRCUIT BREAKERS ( REF. ABB(ASEA BROWN BOVERI CIRCUIT BREAKER, 630 A, 3P P/N : 1SDA054396R1 - 1398-09-19 1398-09-26 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1080-9730128
شرکت نفت و گاز اروندان
AEG" MISCELLANEOUS ELECTRICAL PARTS REF. AEG, GERMANY THYRISTOR GROUP, 2 PH,MODEL:THYRO-A, 2A.,400 V,1000 A , 693 KVA POWER LOSS:2.785, WEIGHT:119.05 1B, 530 KW - 1398-09-19 1398-09-26 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1081-9730097
شرکت نفت و گاز اروندان
MITSUBISHI" ELECTRICAL DEVICES REF. MITSUBISHI, JAPAN IGBT MODULE P/N : CM1400DU-24NF - 1398-09-19 1398-09-26 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1082-9730091
شرکت نفت و گاز اروندان
IXYS" ELECTRICAL DEVICES REF. IXYS THYRISTOR MODULE P/N : MCC162-14IO1 - 1398-09-19 1398-09-26 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1083-9730102
شرکت نفت و گاز اروندان
RELEQUICK" MINIATURE RELAY REF. RELEQUICK MODEL RQS40LT, 4 CHANGE-OVER CONTACT WITH LAMP &FUSS BUTT - 1398-09-19 1398-09-26 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1084-9730132
شرکت نفت و گاز اروندان
EATON" ELECTRICAL DEVICES REF EATON CURRENT TRANSFORMER FOR EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER DIAMETER:35 MM, 690 VAC, I(N):100 A.,50/60 HZ P/N : PFR-W-35 - 1398-09-19 1398-09-26 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1085-9730129
شرکت نفت و گاز اروندان
ALCON" ELECTRICAL DEVICES REF. ALCON ELECTRONICS IGBT SNUBBER CAPACITORS-DIRECT MOUNTING, KP-3C, 3 MICRO F . 1500 VDC, RATED VOL. 1250 VDC, 550 VAC, -40 TO +85 DEG.C P/N : S13U001250C2K - 1398-09-19 1398-09-26 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1086-9730096
شرکت نفت و گاز اروندان
MERLIN GERIN" MINIATURE CIRCUIT BREAKER REF. MERLIN GERIN DIV. OF SCHNEIDER, FRANCE MCCB, 400VAC, 3P., 100/125A., TMD125 P/N: NSX250N - 1398-09-19 1398-09-26 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1087-9730044
شرکت نفت و گاز اروندان
P/F "NOTIFIER" FIRE ALARM CONTROL SYSTEM SERIES AM2000 REF. NOTIFIER POWER SUPPLY, TYPE:AM2000N P/N CEI350B - 1398-09-19 1398-09-26 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1088-9730134
شرکت نفت و گاز اروندان
plug for socket outlet - 1398-09-19 1398-09-26 سید کریم برزین 09164801075
AOGC-1089-9730103
شرکت نفت و گاز اروندان
schneider circuit breakers - 1398-09-19 1398-09-26 سید کریم برزین 09164801075