استعلام های خرید جاری تولید نیروی برق آبادان

« تولید نیروی برق آبادان »
در این صفحه سامانه استعلام خرید الکترونیکی تولید نیروی برق آبادان را مشاهده می نمایید که کارشناسان خرید این شرکت به طور مستقیم استعلام ها را در این سامانه بارگذاری مینمایند و مطابق با فایل استعلام بهاء ضمیمه شده برای هر استعلام میتوانید از شرایط هر استعلام مطلع گردید و به صورت آنلاین و الکترونیکی از طریق همین سامانه اعلام قیمت نمایید . لازم به توضیح است در این بخش تنها استعلام های جاری که هنوز زمان برای اعلام قیمت دارند برای شما نمایش داده خواهد شد.

نیروگاه برق آبادان واقع در کیلومتر 9 جاده آبادان به ماهشهر از نوع نیروگاه های سیکل ترکیبی است که با سوخت گازوئیل و گاز ، در چهار واحد گازی و دو واحد بخار با ظرفیت سالانه 813.6 مگاوات فعالیت می‌کند. این دسته از نیروگاه ها نزدیک به 31 درصد از ظرفیت نیروگاهی ایران را تشکیل می‌دهند.

آدرس : تهران بلوار میرداماد رو بروی آزمایشگاه مسعود پلاک 363 ساختمان نقره طبقه دوم
کد پستی : 0000000
تلفن : 0000000
فکس : 0000000

تعداد استعلام های جاری : 18 مشاهده استعلام های خرید پایان یافته شرکت : پایان یافته


اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید از این بخش اقدام نمایید : ثبت نام

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان پیشنهاد مالی
AEPG-314-1403-27
تولید نیروی برق آبادان
سفارش خرید کارت ماژول الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-03-07 1403-03-22 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-313-1403-26
تولید نیروی برق آبادان
سفارش خرید printer الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-03-07 1403-03-22 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-312-1403-25
تولید نیروی برق آبادان
سفارش خرید برد الکترونیکی الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-03-07 1403-03-22 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-311-1403-24
تولید نیروی برق آبادان
سفارش خرید پرشر سوئیچ الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-03-07 1403-03-22 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-310-1403-23
تولید نیروی برق آبادان
خرید تجهیزات سیستم اطفاء حریق الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-03-07 1403-03-22 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-309-1403-22
تولید نیروی برق آبادان
سفارش خرید قطعات سیستم جهت ES کامپیوتر و تجهیزات شبکه 1403-03-05 1403-03-11 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-308-1403-21
تولید نیروی برق آبادان
سفارش خرید قطعات داخلی سیستم کامپیوتر و تجهیزات شبکه 1403-03-05 1403-03-11 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-307-1403-20
تولید نیروی برق آبادان
سفارش خرید کنترل ولو مسیر تزریق سود الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-03-03 1403-03-18 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-306-1403-19
تولید نیروی برق آبادان
سفارش خرید کنترل ولو مسیر تزریق اسید الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-03-03 1403-03-18 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-303-1403-16
تولید نیروی برق آبادان
سفارش خرید کارت کنترل توربین بخار الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-02-29 1403-03-13 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-302-1403-15
تولید نیروی برق آبادان
سفارش خرید پرشر دیفرانسیل سوئیچ و گیج اسکید گاز الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-02-29 1403-03-13 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-301-1403-14
تولید نیروی برق آبادان
سفارش خرید پرشر سوئیچ TK الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-02-29 1403-03-13 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-300-1403-13
تولید نیروی برق آبادان
خرید لیمیت سوئیچ بلید ولو الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-02-27 1403-03-11 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-299-1403-12
تولید نیروی برق آبادان
خرید سلونویید ولو الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-02-27 1403-03-11 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-298-1403-11
تولید نیروی برق آبادان
خرید کیت ولو پرژ الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-02-27 1403-03-09 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-296-1403-09
تولید نیروی برق آبادان
سفارش خرید شعله بین برنر بویلر الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-02-20 1404-03-02 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-295-1403-08
تولید نیروی برق آبادان
سفارش خرید سلونوئید ولو مسیر پایلوت 1/2 الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-02-20 1404-03-02 وارد پنل کاربری خود شوید
AEPG-268-1402-070
تولید نیروی برق آبادان
خرید کارت تورک اجستر الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-03-03 1403-03-18 وارد پنل کاربری خود شوید