مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

حمل زباله و ضايعات شرکت

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :GPGM-608-824 گروه : پزشکی ، بهداشت و سلامت
  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653
شرح استعلام :

حمل زباله و ضايعات شرکت


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید