مدیریت تولید برق اهواز

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خدمات پزشكي درمانگاه نيروگاه رامين و نيروگاه افق ماهشهر

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق اهواز را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق اهواز با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :RAMP-359-9 گروه : پزشکی ، بهداشت و سلامت
  کارشناس خرید : سيد كريم موسوي بشير
  شماره تماس : 09304291156
شرح استعلام :

خدمات پزشكي درمانگاه نيروگاه رامين و نيروگاه افق ماهشهر


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید