تافکو (توسعه اقتصادی پایدار فراگیر)

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کليد نيمه روغني ـ 650 آمپر ـ 10 تا 12 کيلوولت (لطفا فقط سازندگان دارای کارگاه ساخت، در استعلام شرکت نمایند.)

مربوط به شرکت تافکو (توسعه اقتصادی پایدار فراگیر) را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی تافکو (توسعه اقتصادی پایدار فراگیر) با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :TAPF-65-1402-268 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات کارخانجات فولادسازی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

کليد نيمه روغني ـ 650 آمپر ـ 10 تا 12 کيلوولت (لطفا فقط سازندگان دارای کارگاه ساخت، در استعلام شرکت نمایند.)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید