تافکو (توسعه اقتصادی پایدار فراگیر)

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت 6 نمونه سیم ردیف کن جهت جرثقیل های 3 و 5 تن طبق نمونه

مربوط به شرکت تافکو (توسعه اقتصادی پایدار فراگیر) را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی تافکو (توسعه اقتصادی پایدار فراگیر) با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :TAPF-73-1402-273 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات کارخانجات فولادسازی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ساخت 6 نمونه سیم ردیف کن جهت جرثقیل های 3 و 5 تن طبق نمونه


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید