تافکو (توسعه اقتصادی پایدار فراگیر)

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت مخزن ذخیره کرایوژنیک استوانه ای دو جداره عمودی.

مربوط به شرکت تافکو (توسعه اقتصادی پایدار فراگیر) را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی تافکو (توسعه اقتصادی پایدار فراگیر) با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :TAPF-83-1403-006 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات کارخانجات فولادسازی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ساخت مخزن ذخیره کرایوژنیک استوانه ای دو جداره عمودی.


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید